ทุเรียน ราชาผลไม้ ใครๆ ก็ชอบ แต่…หากกินมากเกินไป เสี่ยงเกิดอาการร้อนใน เป็นไข้ตัวร้อน

ทุเรียน ราชาผลไม้ ใครๆ ก็ชอบ แต่...หากกินมากเกินไป เสี่ยงเกิดอาการร้อนใน เป็นไข้ตัวร้อน

ทุเรียน ราชาผลไม้ ใครๆ ก็ชอบ แต่…หากกินมากเกินไป เสี่ยงเกิดอาการร้อนใน เป็นไข้ตัวร้อน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »