ทุเรียน ราชาผลไม้ ใครๆ ก็ชอบ แต่…หากกินมากเกินไป เสี่ยงเกิดอาการร้อนใน เป็นไข้ตัวร้อน

ทุเรียน ราชาผลไม้ ใครๆ ก็ชอบ แต่...หากกินมากเกินไป เสี่ยงเกิดอาการร้อนใน เป็นไข้ตัวร้อน

ทุเรียน ราชาผลไม้ ใครๆ ก็ชอบ แต่…หากกินมากเกินไป เสี่ยงเกิดอาการร้อนใน เป็นไข้ตัวร้อน

SHARE NOW