มะกรูด ป้องกัน `ยุงลาย`

มะกรูด ป้องกัน `ยุงลาย`

มะกรูด` ป้องกัน `ยุงลาย` ช่วยลดไข้เลือดออก
เผยภูมิปัญญาชาวบ้าน อสม.คลองวัว จ.อ่างทอง ใช้ “มะกรูด” ป้องกัน “ยุงลาย” โดยใช้ผลมะกรูดใส่ในน้ำแทนทรายอะเบทป้องกันยุงลา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »