รางจืด…..ถอนพิษเหล้า

รางจืด.....ถอนพิษเหล้า

รางจืด…..ถอนพิษเหล้า ภูมิปัญญา ใช้รางจืดขับพิษ/ถอนพิษเหล้า
ลดอาการเมาเหล้า แก้แฮงค์ (เมาค้าง) แก้ลงแดง

SHARE NOW