รางจืด…..ถอนพิษเหล้า

รางจืด.....ถอนพิษเหล้า

รางจืด…..ถอนพิษเหล้า ภูมิปัญญา ใช้รางจืดขับพิษ/ถอนพิษเหล้า
ลดอาการเมาเหล้า แก้แฮงค์ (เมาค้าง) แก้ลงแดง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »