หลวงพี่เล่าไว้ : คนหนีเงา เราหนีทุกข์

หลวงพี่เล่าไว้ : คนหนีเงา เราหนีทุกข์

หลวงพี่เล่าไว้ : คนหนีเงา เราหนีทุกข์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »