กระเทียม กับฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัส

กระเทียม กับฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัส

กระเทียม กับฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัส

⚪️ กระเทียม กับฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัส…

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Allium sativum
ชื่ออื่นๆ : เทียม, ปะเซ้วา, หอมขาว, หอมเทียม, หัวเทียม
สารสำคัญ : Quercetin, Allicin
🔻สรรพคุณ
ขับลม แก้ลมจุกเสียด แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
แก้ธาตุพิการ อาหารไม่ย่อย ขับเสมหะ ขับเหงื่อ
✅ ฤทธิ์ของกระเทียมต่อระบบภูมิคุ้มกัน
…กระเทียม มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ทั้งภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด (Innate immunity) และภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ (Adaptive or Acquired Immunity) โดยมีเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญ คือ B lymphocyte ซึ่งจะสร้าง Antibody และ T lymphocyte ซึ่งจะสร้าง T cell ที่สามารถสร้างการตอบสนองที่หลากหลายทั้งต่อเชื้อไวรัสในเซลล์และนอกเซลล์
✅ ฤทธิ์ในการต้านไวรัส
สารสกัดจากกระเทียมสด มีสารสำคัญ คือ allicin มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสชนิดมีเปลือกหุ้ม (envelop virus) และ ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม (non envelop virus)
มีการศึกษาพบว่า.. สาร allicin มีผลยับยั้งเชื้อไวรัสที่ทำให้หลอดลมอักเสบ (Infectious bronchitis virus : IBV) ในตัวอ่อนไก่ ซึ่งเป็นไวรัสชนิดมีเปลือกหุ้มตระกูล Corona17
น้ำมันกระเทียม มีฤทธิ์ต้านไวรัสที่ทำให้เกิดโรคนิวคาสเซิล ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสในสัตว์ปีก โดยยับยั้งการเกาะของไวรัสบนเซลล์
✔️การจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์พบว่า…สารสำคัญ quercetin และ allicin ที่พบ สามารถแย่งจับกับตำแหน่ง main protease (Mpro) ที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ได้
📋 เอกสารอ้างอิง
1. อาสาฬา เชาวน์เจริญ, ผกากรอง ขวัญข้าว. กินกระเทียม…เสริมภูมิคุ้มกัน
2. Khaerunnisa S, et al. Potential Inhibitor of COVID-19 Main Protease (Mpro) from Several Medicinal Plant Compounds by Molecular Docking Study. Preprints 2020
SHARE NOW

Facebook Comments