Author Archive: admin

ลองดู สัก 1 เดือนไม่เสียเงิน / กลุ่มแพทย์ชาวญี่ปุ่น ยืนยันว่า “น้ำอุ่น”มีประสิทธิภาพ

"น้ำอุ่น"มีประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาสุขภาพได้ 100%

ลองดู สัก 1 เดือนไม่เสียเงิน / กลุ่มแพทย์ชาวญี่ปุ่น ยืนยันว่า “น้ำอุ่น”มีประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาสุขภาพได้ 100%

(more…)

หนุ่มฝรั่ง ชี้..ศาสนาพุทธเท่านั้นที่มี คำสอน ทั้ง 20 อย่างนี้ ที่ไม่สามารถพบจากศาสนาอื่นได้

หนุ่มฝรั่ง ชี้..ศาสนาพุทธเท่านั้นที่มี คำสอน ทั้ง 20 อย่างนี้ ที่ไม่สามารถพบจากศาสนาอื่นได้

หนุ่มฝรั่ง ชี้..ศาสนาพุทธเท่านั้นที่มี คำสอน ทั้ง 20 อย่างนี้ ที่ไม่สามารถพบจากศาสนาอื่นได้

(more…)

หลวงพี่เล่าไว้ : ปรุงแต่งไว้ล่วงหน้า …

หลวงพี่เล่าไว้ : ปรุงแต่งไว้ล่วงหน้า

หลวงพี่เล่าไว้ : ปรุงแต่งไว้ล่วงหน้า
คนเราหากป่วยกายอย่างเดียวก็ไม่ค่อยเท่าไร แต่ส่วนใหญ่มักป่วยใจด้วย

หลวงพี่เล่าไว้ : ปรุงแต่งไว้ล่วงหน้า …

(more…)

Translate »