Latest Posts

สรรพคุณของบอระเพ็ดหลักๆ

สรรพคุณของบอระเพ็ดหลักๆ

สรรพคุณของบอระเพ็ดหลักๆ

บอระเพ็ด จัดเป็นไม้เถาอยู่ในวงศ์ Menispermaceae และนอกจากชื่อบอระเพ็ดแล้ว ในบ้านเรายังเรียกบอระเพ็ดในอีกหลาย ๆ ชื่อ เช่น ตัวเจตมูลยาน เถาหัวด้วน หางหนู จุ่งจิง เครือเขาฮอ เจตมูลหนาม หรือจุ้งจาลิงตัวแม่

(more…)

มหาวิทยาลัยรังสิตผลิตน้ำมันกัญชาบริสุทธิ์จากสารสกัดในสัดส่วนตามสูตรแม่นยำโดยเครื่อง Super Fluid Extraction

 

มหาวิทยาลัยรังสิตผลิตน้ำมันกัญชาบริสุทธิ์จากสารสกัดในสัดส่วนตามสูตรแม่นยำโดยเครื่อง Super Fluid Extraction

มหาวิทยาลัยรังสิตผลิตน้ำมันกัญชาบริสุทธิ์จากสารสกัดในสัดส่วนตามสูตรแม่นยำโดยเครื่อง Super Fluid Extraction

(more…)

รู้งี้..แต่ละวันจะเดินให้มากขึ้น ก่อนที่จะใช้ขาตัวเองเดินไม่ได้

มาชดเชยแคลเซียมด้วยการเดินกันเถอะ

มาชดเชยแคลเซียมด้วยการเดินกันเถอะ

รู้งี้..แต่ละวันจะเดินให้มากขึ้น ก่อนที่จะใช้ขาตัวเองเดินไม่ได้

(more…)

Translate »