Latest Posts

ไข่ป่าม

ไข่ป่าม
ไข่ป่าม

อาหารล้านนา ที่หารับประทานได้ยาก ไข่ป่าม มีลักษณะคล้ายไข่เจียว
ป่าม หรือ การทำให้อาหารสุกโดยนำอาหารใส่ในใบตองแล้วนำไปปิ้งหรือ
(more…)

ไข่เจียวใบตอง

ไข่เจียวใบตอง

ไข่เจียวใบตอง

เป็นการเจียวไข่แบบโบราณ “โดยไม่ต้องใช้น้ำมัน” ให้ใช้ใบตองสี่เขียวๆ แบบ อ่อนๆ ที่เพิ่งออกมาใหม่ๆ
ล้างน้ำหลายๆครั้งและตากให้แห้ง (more…)