กัญชาทำให้ร่างกายอ่อนแอ และภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ

กัญชาทำให้ร่างกายอ่อนแอ และภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ

กัญชาทำให้ร่างกายอ่อนแอ และภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ ประโยคข้างต้นดูเหมือน จะเป็นสิ่งที่สื่อและภาครัฐไทย ค้นพบและแจ้งกับคนไทย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »