กัญชา กัญชง สอนให้มนุษย์รักษาสุขภาพแบบสมดุล

กัญชา กัญชง สอนให้มนุษย์รักษาสุขภาพแบบสมดุล

กัญชา กัญชง สอนให้มนุษย์รักษาสุขภาพแบบสมดุล

กัญชา กัญชง สอนให้มนุษย์รักษาสุขภาพแบบสมดุล

ผลร้ายจากการดูแลสุขภาพแบบขาดสมดุล จบลงด้วยปัญหาสุขภาพอย่างไรนั้น ผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะรู้ดี มันเหมือนกับการที่เรากวาดขยะซุกไว้ไต้พรม ถึงห้องจะดูเหมือนสะอาด แต่ก็มีขยะเกลื่อนอยู่ใต้ห้องเช่นกัน

การแพทย์ด้วยยาเคมี เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยแทบจะไม่สนว่า ระบบอื่นของร่างกายจะเป็นอย่างไร เปรียบเหมือนคนเห็นแก่ตัว ที่กวาดขยะหน้าบ้านตัวเองมาใว้หน้าบ้านคนอื่นอื่น แล้วบอกว่า บ้านตัวเองสะอาด นั่นละ

ปัจจุบันการแพทย์ที่เน้นยาเคมีสร้างผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาว ทั้งในเชิงประจักษ์ที่ตัวผู้ป่วยเผชิญเอง และ เชิงข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้ โดยเฉพาะ ยาเคมีที่เน้นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผมเชื่อว่า ใครมีญาตที่ป่วยน่าจะเข้าใจที่ผมสื่อได้ดี

แต่ก็นั่นละ เนื่องจากธุรกิจการแพทย์ ที่มียาเคมีอยู่เบื้องหลัง มูลค่ามหาศาล จึงสามารถที่จะกำหนดทิศทาง หรือ กฎระเบียบ เพื่อเอื้อกับการแพทย์ในรูปแบบนี้

แต่ถ้าใครได้ติดตาม การขยับของเทรนด์การดูแลสุขภาพ รวมทั้งการรักษาโรคในระดับสากล จะเห็นถึงการขยับของผู้ป่วยเข้ามายังการแพทย์ทางเลือกมากขึ้น รวมทั้ง การใช้สมุนไพร สารอาหาร และกัญชา กัญชง ก็รวมอยู่ในนั้นด้วย

การใช้กัญชา กัญชง ก็เช่นกัน ถ้าใครติดตามผมมา จะเห็นว่า ผมค่อนข้างจะสนับสนุนการใช้กัญชา กัญชง แบบสารสกัดรวมมากกว่า สารใดสารหนึ่ง หรือ ถ้าต้องการใช้สารใดสารหนึ่งแบบเพียวๆ ก็ควรใช้ในบางช่วงจังหวะของการรักษาเท่านั้น

ทำไมผมจึงพูดเช่นกัน

ก็เพราะวิทยาศาสตร์พื้นฐานของระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ บอกไว้ว่า การทำให้ระบบเหล่านี้ขาดสมดุล ทั้งที่มันเกิดขึ้นเองแล้ว หรือ มีการแทรกแซงมัน ซึ่งก็คือ การนำสารไฟโตแคนนาบินอยด์ จากกัญชา กัญชง เข้าไปในร่างกาย จะด้วยจุดประสงค์ใด หรือ เพื่อรักษาโรคใดก็ตาม

จะทำให้ก่อให้เกิดความไม่สมดุลของระบบนี้ขึ้น และจะนำไปสู่การเจ็บป่วยได้ เพราะตอนนี้เราทราบแล้วว่า ระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์เข้ามามีบทบาทกับทุกๆส่วน ทุกๆการทำงานของอวัยวะในร่างกาย

การอัดสารใดสารหนึ่งจากกัญชา กัญชงเข้าไปในร่างกาย ก็จะทำให้เกิดความผิดปกติและไม่สมดุลเกิดขึ้นได้

ซึ่งเทียบได้กับ การใช้ยาเคมี นั่นละ เพราะมันจะไปออกฤทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป

ดังรูปภาพประกอบ จะเห็นว่า การกระตุ้นตัวรับ การยับยั้งตัวรับ ในระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ตัวใดตัวหนึ่งที่มากเกินไป สามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้

ฉะนั้น แนวทางการดูแลสุขภาพที่เป็นหลักข้อเท็จจริง ก็คือ การสร้างสมดุล และการใช้กัญชา กัญชง เพื่อให้ได้จุดประสงค์ดีต่อสุขภาพจริงๆ ก็ควรใช้แบบสมดุล

ผมไม่คิดว่า การใช้สารใดสารหนึ่งที่พยายามใช้กัน จะเกิดผลดีต่อสุขภาพระยะยาว ใช้เพียงชั่วขณะ หรือ บางจังหวะอย่างที่ผมเคยเขียนไป จะดีกว่า ส่วนใช้แบบยาวๆ สารสกัดรวมน่าจะดีกว่าแน่นอน

More Science Less Marketing

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

อ้างอิงบางส่วนจาก

Modulating the endocannabinoid system in human health and disease: successes and failures. FEBS J. 2013 May ; 280(9): 1918–1943.

The endocannabinoid system as an emerging target of
pharmacotherapy. Pharmacol Rev. 2006; 58:389–462.

Pharmacological and therapeutic secrets of plant and brain (endo)cannabinoids. Med Res Rev. 2009; 29:213–71.

SHARE NOW

Facebook Comments