คำทำนายและพุทธพยากรณ์

คำทำนายและพุทธพยากรณ์

พระพุทธเจ้าบอกว่า ค.ศ. 2000 โลกจะไม่สลาย… พระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ได้ตลอด 5,000 ปี
ทรงตรัสชี้ว่า เขตประเทศต่อไปนี้ จะเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากจะสามารถทรงพระพุทธศาสนาครบ 5,000 ปี
นี้หมายถึง ประเทศไทย…

SHARE NOW