คุณสมบัติพื้นฐานของกัญชาตามหลักเภสัชศาสตร์

คุณสมบัติพื้นฐานของกัญชาตามหลักเภสัชศาสตร์

คุณสมบัติพื้นฐานของกัญชาตามหลักเภสัชศาสตร์

คุณสมบัติพื้นฐานของกัญชาตามหลักเภสัชศาสตร์ เพื่อการเข้าใจ และประยุกต์ใช้อย่างถูกหลักการแพทย์

กัญชามีคุณสมบัติเป็น Lipophilic หรือเข้าใจง่ายๆ คือ มันละลายดีในน้ำมัน ฉะนั้น การรับประทานพร้อมอาหารหรือมีน้ำมันด้วย จะทำให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดี
กัญชามีคุณสมบัติเป็น Dose Dependent หรือ Concentration dependent หรือ เข้าใจง่ายๆ คือ ขนาดที่รับประทานยิ่งสูง การออกฤทธิ์ยิ่งดี แต่ต้องคำนึงระยะเวลาห่างของการให้ด้วยว่า มีการให้กัญชาทางไหน รวมทั้งอาการข้างเคียง
เนื่องจากการออกฤทธิ์ที่ดีของกัญชา ไม่ใช่สารเชิงเดียว แต่มีองค์ประกอบของสารในกัญชามากกว่าหนึ่งตัว คุณภาพของกัญชา จึงสำคัญและส่งผลต่อการออกฤทธิ์ในการรักษาโรคต่างๆ
โรคแต่ละโรคที่มีการนำกัญชาไปรักษา จากงานวิจัยพบว่า สัดส่วนของสารออกฤทธิ์ในกัญชา เช่น THC หรือ CBD ส่งผลต่อโรคนั้นๆ ฉะนั้น แต่ละโรคจึงมีการใช้สูตรกัญชาที่แตกต่างกัน
ในการเริ่มต้นใช้กัญชา เมื่อได้สูตรที่เหมาะสมกับโรคแล้ว ใช้หลักการ Start Low And Go Slow หรือ เข้าใจง่ายๆ คือ ใช้ขนาดต่ำๆก่อน แล้วค่อยๆปรับขนาดยาที่สูงขึ้น ยกเว้น โรคที่ต้องการขนาดยาเร่งด่วน อาจให้ขนาดยาที่สูงเลย แต่ต้องคอยระวังอาการข้างเคียง
กัญชาส่งผลให้เกิดอาการดื้อได้ เป็นผลจากการที่ร่างกายมีการปรับเปลี่ยนหรือลดจำนวนตัวรับในร่างกาย หรือทางการแพทย์ เรียกว่า Receptor ฉะนั้น การใช้เพื่อหวังผลรักษาโรค ควรเลือกกัญชาและสูตรกัญชาให้ตรง เพื่อหวังผลแม่นยำ ไม่งั้น จะเกิดอาการดื้อขึ้นได้ แล้วจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร
More Science Less Marketing
ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี
SHARE NOW

Facebook Comments