โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

ตั้งพระพุทธรูปหันทิศใด
ร่ำรวย-รุ่งเรือง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »