CB1 inhibition

บทบาทของตัวรับ CB1 กับสุขภาพของหลอดเลือด

ปัจจุบันมีข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์เพิ่มมากยิ่งขึ้น และตัวรับ เช่น CB1 และ CB2 ก็สามารถแยกบทบาทหน้าที่ของพวกมันออกมาได้มากยิ่งขึ้น

SHARE NOW