Vayu Mudra or Mudra of Air

Vayu Mudra or Mudra of Air

Vayu Mudra or Mudra of Air
พับนิ้วชี้ ใช้นิ้วหัวแม่มือกดไว้ สามนิ้วที่เหลือเหยียดตรง และติดกัน
มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับลมในร่างกาย ช่วยรักษาข้ออักเสบ เก๊าท์ ปวดเข่า ปวดคอ และปวดหลัง ช่วยในภาวะมีลมในท้องมาก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »