Vayu Mudra or Mudra of Air

Vayu Mudra or Mudra of Air

Vayu Mudra or Mudra of Air
พับนิ้วชี้ ใช้นิ้วหัวแม่มือกดไว้ สามนิ้วที่เหลือเหยียดตรง และติดกัน
มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับลมในร่างกาย ช่วยรักษาข้ออักเสบ เก๊าท์ ปวดเข่า ปวดคอ และปวดหลัง ช่วยในภาวะมีลมในท้องมาก

SHARE NOW