มองคนที่ภายนอก

มองคนที่ภายนอก

อย่าไปดูที่ “เรียนสูง” แค่ไหน
แต่ให้ดูที่เอาไปใช้ได้หรือเปล่า…
อย่าไปดูที่ “เก่ง” แค่ไหน
แต่ให้ดูที่แก้ปัญหาได้หรือเปล่า…

SHARE NOW