ร่างกายนั้น….ต้องซ่อมตัวเองทุกวัน

อันความจริงแล้ว!!
ร่างกายนั้น…วิเศษกว่ากัญชา
ร่างกายนั้น….ต้องซ่อมตัวเองทุกวัน
การนอนหลับคือการซ่อมร่างกายที่ธรรมชาติมอบให้เรามา
.
ร่างกายสามารถซ่อมตัวเองได้โดยการนอนหลับ
แต่ช่วงเวลาในการซ่อม จำเป็นต้องอยู่ในช่วง Deep Sleep (หลับลึก)
และมีเวลาที่มากพอ
ในการซ่อม จึงจำเป็นต้องประกอบไปด้วย…
👨‍🔧 นายช่าง
⚙️ อะไหล่
⏰ และเวลาในการซ่อมที่มากพอ
.
ร่างกาย….คือนายช่าง
การนอน…คือเวลาในการซ่อม
อะไหล่…..คือ วัตถุดิบที่ดี (อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย)
.
กัญชาเป็นเพียง #ผู้ช่วย…ที่ช่วยให้การนอนหลับมีคุณภาพที่ดีขึ้น
เพื่อให้นายช่างทำงานง่ายขึ้น
เพื่อให้นายช่างมีเวลาซ่อมมากขึ้น
.
.
แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่นั้นคาดหวังว่าการใช้น้ำมันกัญชาเป็นยาวิเศษ กัญชาเป็นทางรอด
สุดท้ายเป็นดั่งน้ำอมฤต
ใช้แล้วจะหายจากสรรพโรคทั้งปวง
จึงสนใจใช้เพียงน้ำมันกัญชาเท่านั้น
.
📌 มิได้สนใจในเรื่องการปรับพฤติกรรม
อาหาร และการนอน
.
🎥ถ้าใครเคยฟังคลิปต่างๆของอาจารย์เดชา
อาจารย์จะพูดเสมอในเรื่องของ…..
#การกิน
#การนอน
#การปรับพฤติกรรม
#และงดของแสลงนั้น
สำคัญกว่าปริมาณในการใช้น้ำมันกัญชา
.
ดังนั้นเป้าหมายของการใช้น้ำมันกัญชา
ของอ.เดชา จึงมีเพียงแค่……
✅ลดปวด
✅นอนหลับ
✅เจริญอาหาร
.
อาจารย์…..ไม่เคยเชื่อว่ากัญชานั้นวิเศษ
ร่างกายต่างหากที่วิเศษ
.
#เพราะฉะนั้นจงอย่าใช้กัญชาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวเพียงอย่างเดียว

SHARE NOW

Facebook Comments