ว่านงาช้างเป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นใต้ดิน เป็นสมุนไพรที่ใช้ตามภูมิปัญญาพื้นบ้านมาแต่โบราณ

ว่านงาช้างเป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นใต้ดิน เป็นสมุนไพรที่ใช้ตามภูมิปัญญาพื้นบ้านมาแต่โบราณ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »