กระเทียม

กระเทียม

กระเทียมมีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งด้านอาหารและยา คนไทยรู้จักกระเทียมในฐานะอาหารมากกว่ายา ขณะที่ต่างประเทศรู้จักในฐานะสมุนไพรหรือยามากกว่าอาหาร มีความเชื่อมาแต่โบราณกาลแล้วว่าการกินกระเทียมทำให้ร่างกายแข็งแรงทนทาน บำรุงร่างกาย เพิ่มสมรรถภาพ และเป็นยาอายุวัฒนะอีกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »