สมุนไพรแก้ไอ เจ็บคอ

สมุนไพรแก้ไอ เจ็บคอ

ข่าแก่+เกลือแกง+น้ำผึ้งแท้ : สมุนไพรแก้ไอ เจ็บคอ เสมหะติดคอ ชะงัดนัก!!!!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »