สาร THC และ สาร CBD จากกัญชา

สาร THC และ สาร CBD จากกัญชา

สาร THC และ สาร CBD จากกัญชา

วงการอาหารเสริมในต่างประเทศ ในระดับวิจัย ตื่นเต้นกันมาก เมื่อค้นพบว่า สาร THC และ สาร CBD จากกัญชา หรือ กัญชง

สามารถปรับสมดุลของเชื้อโพรไบโอติกในลำไส้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในทางการแพทย์มีการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆว่า

โพรไบโอติก คือ ผู้อยู่เบื้องหลังที่เชื่อมโยงไปสู่ความเจ็บป่วยต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคอัลไซเมอร์ โรคมะเร็ง และ โรคซึมเศร้า เป็นต้น

โพรไบโอติก คือ เชื้อแบคทีเรียที่ดี มีหน้าที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง มีระบบภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสื่อประสาทที่ทำงานอย่างเหมาะสม เป็นต้น

เช่น มีงานวิจัยค้นพบว่า สาร THC ทำให้เชื้อโพรไบโอติกที่ชื่อว่า Akkermansia muciniphila มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโพรไบโอติกชนิดนี้ เกี่ยวข้องกับ

การเผาผลาญพลังงาน และมักจะเจอน้อยในคนที่อ้วน จึงสามารถนำไปประยุกต์ในผลิตภัณฑ์หรือการรักษาคนอ้วนได้ เป็นต้น ซึ่งในต่างประเทศเริ่มมีละ

นอกจากนี้ยังพบว่า สาร THC ยังช่วยปรับสมดุลสัดส่วนของเชื้อโปรไบโอติก Firmicutes: Bacteroidetes ratio ให้ลดลง

เพราะมีการค้นพบว่า ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างไป มักมีสัดส่วนของเชื้อเหล่านี้ในลำไส้ที่สูง แล้วนำไปสู่กระบวนการอักเสบแบบเรืั้อรังอย่างต่อเนื่อง (low-grade inflammation) ซึ่งนำไปสู่โรค NCDs ต่างๆ

ฉะนั้น สารในกัญชา กัญชง , ระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ และ โปรไบโอติก คือ สามอย่างที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดความสุขภาพดีอย่างแยกไม่ออก และสามารถประยุกต์ใช้และเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าได้อีกมาก บนพื้นฐานงานวิจัยระดับสากล

More Science Less Marketing

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

SHARE NOW

Facebook Comments