หัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่ แห่งวอชิงตัน ได้แจ้งมาว่า เขาต้องการที่จะซื้อ ดินแดนของพวกเรา

หัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่ แห่งวอชิงตัน ได้แจ้งมาว่า เขาต้องการที่จะซื้อ ดินแดนของพวกเรา

หัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่ แห่งวอชิงตัน
ได้แจ้งมาว่า เขาต้องการที่จะซื้อ
ดินแดนของพวกเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »