อิสระที่แท้จริง

อิสระที่แท้จริง

อิสระที่แท้จริง
ข้อคิดดีๆของคุณ จรูญ ชินธรรมมิตร มหาเศรษฐี อันดับที่ 23 ของประเทศ มูลค่าทรัพย์สิน 40,000 ล้านบาทเจ้าของโรงงานน้ำตาล ขอนแก่น และธุรกิจอื่นๆอีกมาก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »