เคล็ดลับการมีอายุยืน

เคล็ดลับการมีอายุยืน

หมอฮิโนฮาระ คุณหมอวัย 103 เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 1911
จบปริญญาเอกคณะแพทยศาสตร์ และประกอบอาชีพคุณหมอถึงปัจจุบัน

SHARE NOW