เคล็ดลับการมีอายุยืน

เคล็ดลับการมีอายุยืน

หมอฮิโนฮาระ คุณหมอวัย 103 เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 1911
จบปริญญาเอกคณะแพทยศาสตร์ และประกอบอาชีพคุณหมอถึงปัจจุบัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »