เวลามีค่ากว่าเงิน

เวลามีค่ากว่าเงิน

เวลามีค่ากว่าเงิน
แต่ทำไม เราไม่ค่อยรู้สึก?
เราเจ็บใจ ถ้าเงินหาย
แต่กับเวลา เราไม่ค่อยรู้สึก
เราโกรธ ถ้ามีใครขโมยเงินไป
แต่กับเวลา เราไม่เคยคิด

SHARE NOW