11014950_10206711722377857_7919594455203183572_n

แผนที่รถตู้ ที่อนุสาวรีย์ชัย

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่จำเป็นต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะในย่านอนุสาวรีย์ชัยฯ จะพบปัญหาหนึ่งคือหาจุดจอดรถตู้ไม่เจอ นักศึกษากลุ่มหนึ่งได้เห็นปัญหาเหล่านี้ จึงใช้ความรู้ความสามารถที่ตนเองเรียนมา ทำประโยชน์เพื่อสังคม พวกเขารวมกลุ่มกัน 6 คน ทำโปรเจคจบเป็นแผนที่รถตู้ จนวันนี้นำมาติดตั้งที่อนุสาวรีย์ชัยเป็นที่เรียบร้อย

SHARE NOW