แอนโทไซยานินเป็นรงควัตถุ ที่ให้สีแดง ม่วง และน้ำเงิน พบในผัก ผลไม้ดอกไม้ เช่นลูกหม่อน(mulberry)

แอนโทไซยานินเป็นรงควัตถุ ที่ให้สีแดง ม่วง และน้ำเงิน พบในผัก ผลไม้ดอกไม้ เช่นลูกหม่อน(mulberry)

แอนโทไซยานินเป็นรงควัตถุ ที่ให้สีแดง ม่วง และน้ำเงิน พบในผัก ผลไม้ดอกไม้ เช่นลูกหม่อน(mulberry)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »