ไวรัสเมอร์ส

ไวรัสเมอร์ส

ไวรัสเมอร์ส คือ อะไร?

MERS ย่อมาจาก Middle East Respiratory Syndrome หรือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง

SHARE NOW