mers-cov

mers-cov

“ไวรัสเมอร์ส” เป็นไวรัสประเภทโคโรนาไวรัส เกี่ยวกับการติดเชื้อ โดยโคโรนาไวรัสนี้เป็นสายพันธ์ไวรัสตระกูลใหญ่ อาทิ ไข้หวัด และโรคซาร์ หรือพวกโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ แต่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า ไวรัสเมอร์สนี้ไม่ใช่โรคซาร์

SHARE NOW