รวบรวมคำสั่งสอน

เราจะหาคำสอนดีๆ ของอาจารย์ต่างมารวบรวมไว้ให้ทุกท่านได้ศึกษา หาความรู้จากคำสอนเหล่านั้น

หนุ่มฝรั่ง ชี้..ศาสนาพุทธเท่านั้นที่มี คำสอน ทั้ง 20 อย่างนี้ ที่ไม่สามารถพบจากศาสนาอื่นได้

หนุ่มฝรั่ง ชี้..ศาสนาพุทธเท่านั้นที่มี คำสอน ทั้ง 20 อย่างนี้ ที่ไม่สามารถพบจากศาสนาอื่นได้

หนุ่มฝรั่ง ชี้..ศาสนาพุทธเท่านั้นที่มี คำสอน ทั้ง 20 อย่างนี้ ที่ไม่สามารถพบจากศาสนาอื่นได้

(more…)

หลวงพี่เล่าไว้ : ปรุงแต่งไว้ล่วงหน้า …

หลวงพี่เล่าไว้ : ปรุงแต่งไว้ล่วงหน้า

หลวงพี่เล่าไว้ : ปรุงแต่งไว้ล่วงหน้า
คนเราหากป่วยกายอย่างเดียวก็ไม่ค่อยเท่าไร แต่ส่วนใหญ่มักป่วยใจด้วย

หลวงพี่เล่าไว้ : ปรุงแต่งไว้ล่วงหน้า …

(more…)