google bot

Googlebot คืออะไร

เหล่านัก SEO ทังหลายชอบพูดถึง Robots ของ Search Engine ต่างๆ มากมาย
วันนี้ผมอยากพาคุณไปรู้จักกับเจ้า Robot ของ Search Engine ที่ใครๆก็กล่าวขานว่าเป็นอันดับ 1
ของโลก

SHARE NOW