Latest Posts

พาราเซตามอล ยาพิษประจำบ้าน

ยาพาราเซตามอล กินถูกวิธี ชีวิตปลอดภัย

กิน “พาราเซตามอล” มาก เสี่ยงตับเป็นพิษ – ตับวายเฉียบพลัน

ต่อไปนี้ให้กินพาราเซตามอล 500 มก. ครั้งละครึ่งเม็ดก็พอ โดยเฉพาะคนรูปร่างเล็ก จะได้ลดปริมาณสารพิษที่ทำร้ายตับ ไต.

(more…)

Translate »