กัญชายับยั้งกลไกใหม่ของมะเร็งที่จะนำมาใช้ในการกำจัดมะเร็งในอนาคต

กัญชายับยั้งกลไกใหม่ของมะเร็งที่จะนำมาใช้ในการกำจัดมะเร็งในอนาคต

กัญชายับยั้งกลไกใหม่ของมะเร็งที่จะนำมาใช้ในการกำจัดมะเร็งในอนาคต

กัญชายับยั้งกลไกใหม่ของมะเร็งที่จะนำมาใช้ในการกำจัดมะเร็งในอนาคตอันใกล้นี้
กลไกใหม่ที่ว่า ก็คือ Exosome and Microvesicle inhibitor หรือ EMV inhibitors
EMV คืออะไร
Exosome and Microvesicle หรือ EMV คือ Vesicles ชนิดหนึ่ง ซึ่งภายใน exosomes จะบรรจุสารชนิดต่างๆ เช่น DNA, mRNA, microRNA, โปรตีน และสารชีวโมเลกุลต่างๆ ซึ่งจะห่อหุ้มด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane)
ให้เห็นภาพก็คือ ลูกบอลกลมๆที่ข้างในบรรจุสารต่างๆเพื่อจะนำสารจากข้างในไปใช้ในกระบวนการต่างๆของเซลล์เป้าหมายในร่างกาย นั่นเองครับ
EMVs ที่หลั่งออกมาจากเซลล์ตั้งต้นสามารถนำพาสารต่างๆเหล่านี้ไปยังเซลล์เป้าหมายและมีบทบาทต่อกระบวนการต่างๆ ในเซลล์เป้าหมาย
ดังนั้น EVs จึงเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างเซลล์ต่างๆ นั่นเอง
EMV inhibitor หรือ การยับยั้ง EMV จัดเป็นการรักษาแบบมุ่งเป้า หรือ Target therapy แบบแนวทางการรักษาสมัยใหม่ ซึ่งมุ่งไปที่กระบวนการอักเสบ กระบวนการแบ่งเซลล์ ซึ่งเป็นต้นตอหรือจุดร่วมของการเกิดโรคส่วนใหญ่ เช่น
โรคมะเร็งชนิดต่างๆ โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคข้อต่างๆ โรคเบาหวาน โรคสมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์ เป็นต้น
ซึ่งแนวทางนี้ยังนำไปใช้ในการรักษาโรคหัวใจโดยไม่ต้องปลูกถ่ายเซลล์ด้วยในต่างประเทศ
EMV เกี่ยวอะไรกับมะเร็ง
เราพบว่า EMV นี้เป็นหนึ่งในกลไกที่เราพึ่งค้นพบว่า มะเร็งมันจะใช้ลำเลียงข้อมูลข่าวสาร คำสั่งต่างๆ รวมทั้งดีเอ็นเอ เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการการเติบโตของมะเร็งตามส่วนอื่นๆของร่างกาย
แล้วกัญชาละ เกี่ยวอะไร
จากการศึกษาวิจัยเราพบว่า สาร CBD จากกัญชาสามารถยับยั้งการหลั่งของสาร EMV ในการทดสอบกับมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม และมะเร็งตับ ทำให้กระบวนการเติบโต การกระจาย การสร้างเส้นเลือด ลดลงได้
ถึงแม้จะต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม แต่สำหรับกัญชากับมะเร็ง เราค้นพบว่า กัญชาสามารถทำลายมะเร็งได้ในหลายๆกลไก มากกว่า ยาเคมี เมื่อเทียบกัน ถ้าภาษานักมวยก็ ปอนด์ต่อปอนด์ กัญชาอาจดีกว่า ถ้ารู้จักวิธีใช้
ฉะนั้น ความก้าวหน้าของกัญชากับการรักษามะเร็ง จึงเป็นความก้าวหน้าที่ในต่างประเทศค้นคว้าอย่างจริงจังมาก บุคคากรทางการแพทย์ ก็ควรจะเปิดใจยอมรับ และ ยอมรับให้การรักษาแบบผสมผสานเกิดขึ้นในคนไข้แบบจริงจิง และหัดยอมรับว่า ยาเคมีไม่ใช่ยาวิเศษ พอๆกับ ที่มองว่า กัญชาไม่ใช่ยาวิเศษ นั่นละ
อ้างอิงจาก
Cannabidiol (CBD) Is a Novel Inhibitor for Exosome and Microvesicle (EMV) Release in Cancer. Front Pharmacol. 2018 Aug 13
The emerging role of exosome and microvesicle- (EMV-) based cancer therapeutics and immunotherapy Int J Cancer. 2017 Aug 1
The multifaceted role of exosomes in cancer progression: diagnostic and therapeutic implications Cell Oncol (Dordr). 2018 Jun
The Role of Exosomes in Breast Cancer. Clinical Chemistry 61:12 1457–1465 (2015)
More Science Less Marketing
ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี
SHARE NOW

Facebook Comments