คติเตือนใจ

สุข ทุกข์

“จน” แปลว่า “มีน้อย” แต่ ไม่ได้ แปลว่า “ทุกข์” “รวย” แปลว่า “มีมาก” แต่ ไม่ได้ แปลว่า “สุข”


“จน” แปลว่า “มีน้อย” แต่ ไม่ได้ แปลว่า “ทุกข์”
“รวย” แปลว่า “มีมาก” แต่ ไม่ได้ แปลว่า “สุข”
“พอเพียง” แปลว่า “มีพอ” ก็ ไม่ได้ แปลว่า “ทุกข์” หรือ “สุข”
“เสนาบดี ดื่มน้ำ จากขัน ที่ ทำด้วย ทองคำ เปรียบเทียบ กับ ชาวนา ที่ ดื่มน้ำ จาก กะลา มะพร้าว หาก มีความ พอใจ ย่อมสุข เท่ากัน”
ข้อคิด สะกิดใจ :
★ที่สุด แห่งความ เสียดาย คือ ตาย ไปแล้ว ใช้เงิน ไม่หมด
★ ที่สุด แห่งความ สลด คือ ใช้ เงินหมด แล้ว ยัง ไม่ตาย
★ไม่มี ใครรู้ หรอกว่า … เวลา ที่ ผ่านมา กับ เวลาที่ เหลืออยู่ อย่างไหน ? จะมี มากกว่า กัน
★ ฉะนั้น !! จงใช้ เวลา ที่เหลือ อย่างมี ความสุข กับ ครอบครัว กับ คนรัก และ กับ เพื่อน ดี ๆ ย้ำ กับเพื่อน ที่ดี ที่ มีความ ซื่อสัตย์ และ จริงใจ กับเรา !! ให้มัน คุ้มค่า อย่าง เต็มที่ !!! ☆

SHARE NOW

Facebook Comments