ประโยชน์และผลข้างเคียงจากการใช้ THC/CBD

ประโยชน์และผลข้างเคียงจากการใช้ THC/CBD

ประโยชน์และผลข้างเคียงจากการใช้ THC/CBD

ผู้ใช้ควรรู้!! ประโยชน์และผลข้างเคียงจากการใช้ THC/CBD​

กัญชากับสมองและระบบประสาทส่วนกลาง
THC
1. (THC) ทําให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้ม มึนเมา
2. (THC) ชะลอการส่งสัญญาณของสมองที่มากเกินไป ทําให้การสื่อสารของสมองลดการถูกรบกวนซึ่งเป็นสาเหตุของความเครียดลง ก่อให้เกิดความคิดที่โลดแล่น (Creative)
3. (THC) ช่วยกระตุ้นการผลิตเซลล์ประสาท (Neurogenesis) ซึ่ง อาจเป็นหนทางของการรักษาหรือบรรเทาโรค อัลไซเมอร์**
4. (THC) ลดการอักเสบของระบบประสาท (Reduce Neuroinflammation) ลดอาการบาดเจ็บหรือการอักเสบในสมอง
5. (THC) ลดอาการปวดในสมอง (Analgesic)
6. (THC) ลดอุณหภูมิร่างกาย (Hypothalamus)
7. (THC) ลบความทรงจําระยะสั้นที่ไม่จําเป็นออก ซึ่งในบางครั้งก็อาจทําให้เป็นคนขี้หลงขี้ลืม แต่ในทางกลับกันก็สามารถช่วยผู้ป่วยที่เกิดความเครียดและโรคซึมเศร้าจากภาพความสะเทือนใจในอดีต อย่างเช่นการรักษาโรค PTSD ที่เป็นมากในทหารที่ผ่านสงครามที่โหดร้าย

CBD
1. (CBD) ลดอาการทางจิตประสาทของ THC
2. (CBD) ป้องกันการสูญเสียของความจําระยะสั้นจาก THC
3. (CBD) ป้องกันอาการจิตเสื่อม โรคประสาท ลดความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรคทางจิตที่มาจากการใช้ THC,
4. (CBD) ลดอาการวิตกกังวล
5. (CBD) ลดอาการคลื่นใส้อาเจียน
6. (CBD) อาจช่วยรักษาโรคโรคจิตเภท (Schizophrenia) **
7. (CBD) ป้องกันโรคนอนไม่หลับ (Anti-Insomnia)
8. (CBD) ลดอาการชักจากโรคปลอกประสาทเสื่อม (Multiple Sclerosis) และจากโรคลมชักต่างๆ (Epilepsy)

THC & CBD
1. (THC&CBD) ป้องกันการย่อยสลายของระบบประสาทช่วย อาการของโรคปลอกประสาทเสื่อม Multiple sclerosis
2. (THC&CBD) กระตุ้นความอยากอาหารสามารถช่วยผู้ป่วย เอดส์และมะเร็งป้องกันภาวะน้ําหนักลดอย่างรวดเร็ว
3. (THC&CBD) ช่วยโรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว สมาธิสั้น
4. (THC&CBD) ช่วยลดอาการสั่นที่เกิดจากโรคพาร์กินสัน (Parkinson) ช่วยสมองผลิต Dopamine และลดอาการของโรค
5. (THC&CBD) ปกป้องสมองจากโรคหลอดเลือดในสมองตีบ ตัน แตก หรือ ฉีกขาด (Stroke) และเพิ่มการตอบสนองจากสมอง ในบริเวณที่ประสบปัญหาจาก stroke
ผลเสีย
1. (THC) อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการโรคจิตเภทสําหรับผู้ที่มี ปัจจัยเสี่ยงเช่น จิตใจอ่อนแอ และ พันธุกรรม
2. (THC) หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะชลอการทํางานของสมองและทําให้สมองหยุดสร้างสารเคมีที่ทําให้รู้สึกดีและทําให้รู้สึกหงุดหงิดง่ายเวลาไม่ได้ใช้
3. (THC) มีผลต่อการพัฒนาในด้านลบของสมองที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ กัญชาจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาสมองของเยาวชน

ตา
1. (THC) ลดความดันนัยตา สามารถป้องกันการตาบอดของผู้ป่วยตาต้อหิน (Glaucoma) ได้ ปัจจุบันนักวิจัยกําลังพัฒนายาที่เลียนแบบการทํางานของ THC ที่ไม่ก่อให้เกิดอาการทางจิตประสาทเพื่อใช้รักษาโรคต้อหิน

กระดูกและกล้ามเนื้อ Musculoskeletal
1. (CBD) ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูก สามารถฟื้นฟูกระดูกที่หักให้กลับมาสมบูรณ์ได้เร็วขึ้น
2. (CBD) ป้องกันหรือบรรเทาโรคสะเก็ดเงิน โรคเรื้อน กวางหรือโรคผิวหนังเรื้อรัง
3. (THC&CBD) ระงับอาการเจ็บปวด
4. (THC&CBD) คลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
5. (THC&CBD) ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
6. (THC&CBD) ลดอาการเจ็บและอักเสบตามข้อต่อ
7. (THC&CBD) ลดอาการบวม อักเสบ

ระบบไหล เวียนโลหิต (หัวใจ และ เลือด)
1. (THC) เพิ่มความต้องการออกซิเจนของร่างกาย
2. (THC, CBD) ช่วยลดอาการปวดไมเกรน
3. (THC) ป้องกันการเจริญเติบโตของเส้นเลือดที่จําเป็นในการเจริญเติบโตของมะเร็ง
4. (CBD) ลดน้ําตาลในเลือด ช่วยโรคเบาหวาน
5. (CBD) ป้องกันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
6. (CBG) ลดความดันเลือด
ข้อเสีย
1. (THC) เพิ่มอัตตาการเต้นของหัวใจได้มากถึง 60% ซึ่งอาจเป็นอันตรายในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
2. (THC) ลดการย่อยสลายของไขมันไม่ดี ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในโรคหลอดเลือดตีบ เพราะฉะนั้น ผู้ใช้จึงควรคํานึงถึงการทานอาหารที่มีไขมันสูง

ภูมิคุ้มกัน (Immune System)
1. (CBD) ปรับความสมดุลให้กับระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบทางเดินอาหาร
1. (THC&CBD) ชลอการย่อยอาหารทําให้กระเพาะมีเวลาย่อยอาหารมากขึ้นเป็นผลให้ร่างกายสามารถดูดซึมอาหารได้มากขึ้น
2. (THC&CBD) ลดอาการลําไส้อักเสบ (Crohn’s disease)
3. (THC&CBD) จะช่วยสนับสนุนการประกบตัวของ Insulin ซึ่งจะช่วยลดอาการการต่อต้าน Insulin ของร่างกายช่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (เกิดจากพฤติกรรม)
ข้อเสีย
1. (THC) ลดการเผาผลาญไขมันที่ไม่ดี ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด ผู้ใช้กัญชาจึงควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ไขมันสูงเป็นพิเศษ

ปอด
1. (THC) ขยายหลอดลม ช่วยโรคหอบหืด

ระบบการสืบพันธ์
ข้อเสีย
1. (THC) การใช้ระหว่างตั้งครรถ์จะทําให้ทารกมีน้ำหนักน้อยตอนเกิดและมีปัญหาคล้ายกับที่มารดาใช้บุหรี่และแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์ เช่น หัวเล็กและการจะเจริญเติบโตที่ช้าลง
2. (THC) ในเพศชายจะทําให้จํานวนอสุจิน้อยลงและมีความต้องการทางเพศที่ลดลง ในเพศหญิงจะทําให้ไข่ไม่สมบูรณ์

เซลเนื้อร้าย Cancer/Tumor Cells
1. (THC) ทําลายเซลล์มะเร็งโดยที่ไม่ทําลายเซลล์ปรกติ
2. (THC) กระตุ้นกระบวนการตายของเซลล์ (Proapototic)
3. (CBD) ป้องกันการเจริญเติบโตและกระจายตัวของเซลล์มะเร็ง
4. (THC) ป้องกันการแบ่งตัวของเซลล์ (การเจริญเติบโต ของเนื้อเยื้อ) (Antimitogenic) ดีในกรณีของเซลมะเร็ง แต่ไม่ดีในกรณีของเด็กและเยาวชน เพราะอาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางสมอง

รวมบทความจากงานวิจัยในต่างแดนโดย HIGHLAND

#By THIO Cannabis

SHARE NOW

Facebook Comments