รวมตำรับยาสมุนไพรแก้เบาหวาน

รวมตำรับยาสมุนไพรแก้เบาหวาน

รวมตำรับยาสมุนไพรแก้เบาหวาน

รวมตำรับยาสมุนไพรแก้เบาหวาน
ยาแก้โรคเบาหวาน ภูมิปัญญาของ”ยาแผนไทยโบราณ”มีมากมาย นี่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ส่วนการนำไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละพื้นที่ ว่า มีสมุนไพร ชนิดใดบ้างที่จะหาได้มาธรรมชาติตามแต่ละพื้นที่นั้น แต่ก็ควรควบคู่ไปกับยาแผนปัจจุบัน และควรผ่านการแนะนำของ “หมอยาแผนไทย”
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๑
ท่านให้เอา ต้นเหงือกปลาหมอ ทั้ง๕ ( เอาทั้งต้นตลอดถึงราก ) จำนวนพอสมควรล้างน้ำให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง บดเป็นผง จำนวน ๖ ตำลึง เอาพริกไทยร่อน จำนวน ๓ ตำลึง บดให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด เวลาก่อนอาหารเช้า – เย็น ทุกวัน
สรรพคุณ โรคเบาหวานจะหายแล ฯ
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๒
ท่านให้เอา ตันไมยราบ ต้นครอบจักรวาล ( หรือต้นฟันสี ) ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาล้างน้ำให้สะอาด หั่นให้เป็นฝอย ตากแดดให้แห้ง คั่วไฟให้สุกเหลือง ใช้ชงกับน้ำร้อน รินน้ำยารับประทานต่างน้ำชา
สรรพคุณ โรคเบาหวานจะค่อยๆหายขาดแล ฯ
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๓
ท่านให้เอา ต้นเหงือกปลาหมอแดง ทั้ง๕ ( เอาทั้งต้นตลอดถึงราก ) หนัก ๑๐ บาท พริกไทยร่อน หนัก ๕ บาท ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ นำมาบดให้เป็นผง ผสมกับน้ำผึ้งแท้ ปั้นป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา ใช้รับประทานเวลาก่อนนอนทุกวัน
สรรพคุณ โรคเบาหวานจะหายขาดแล ฯ
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๔
ท่านให้เอา รากต้นมะดัน หนัก ๑ กิโลกรัม นำมาล้างให้สะอาดใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใส่เกลือทะเล ( เกลือแกง ) ผสมให้มีรสเค็มพอสสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา วันละ ๑ ครั้ง ทุกวัน
สรรพคุณ โรคเบาหวานจะค่อยๆหายแล ฯ
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๕
ท่านให้เอา ยอดขี้เหล็ก ๑๐ ส่วน สารส้ม ๑ ส่วน ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ นำมาบดให้ละเอียด ผสมกับน้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา รับประทานวววันละ ๒ – ๓ เม็ด
สรรพคุณ โรคเบาหวานจะหายแล ฯ
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๖
ท่านให้เอา หัวข้าวเย็นเหนือ หนัก ๑ บาท หัวข้าวเย็นใต้ หนัก ๑ บาท ไม้สัก ถากเป็นชิ้นเล็กๆ ๑ กำมือ ใบโพธิ์ ๑๙ ใบ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ นำใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนอาหาร วันละ ๓ เวลา
สรรพคุณ แก้โรคเบาหวานได้ผลชะงัดดีนักแล ฯ
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๗
ท่านให้เอา ใบต้นอิทนิล ประมาณ ๒ – ๓ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำสะอาดพอสมควร รินเอาน้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา วันละ ๓ – ๔ ครั้ง
สรรพคุณ แก้โรคเบาหวานหายชะงัดนักแล ฯ
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๘
ท่านให้เอา เหงือกปลาหมอ ๑ ใบทองพันชั่ง ๑ ใบขุมเห็ด ๑ พริกไทยร่อน ๑ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ หนักอย่างละ ๑ บาท เท่าๆกัน นำมาตากแห้ง บดเป็นผงผสมน้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา รับประทาน เช้า – เย็น
สรรพคุณ แก้โรคเบาหวานได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๙
ท่านให้เอา หญ้าหนวดแมว ทั้ง๕ ( เอาทั้งต้นตลอดถึงราก ) ๑ รากต้นมะตูม ๑ รากต้นมะขามป้อมดิน ๑ รากต้นมะขามป้อม ๑ รากต้นสัก ๑ ข้าวเปลือกจ้าว ๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้ เอาอย่างละเท่าๆกัน นำใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา วันละ ๓ เวลา ก่อนอาหาร
สรรพคุณ แก้โรคเบาหวานได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๑๐
ท่านให้เอา ลูกมะแว้งเครือ ๑ กำมือ นำมาล้างให้สะอาด ใช้ทอดกับไข่ไก่ ๑ – ๒ ฟอง ใช้รับปประทานทุกวันติดต่อกันประมาณ ๓๐ วัน
สรรพคุณ แก้โรคเบาหวานได้ดีนักแล ฯ
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๑๑
ท่านให้เอา ต้นหญ้าลูกใต้ใบ ๑ หัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ ตัวยาทั้ง ๓ สิ่งนี้เอาอย่างละเท่าๆกันนำใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยานี้รับประทานต่างน้ำชา เป็นประจำทุกวัน
สรรพคุณ แก้โรคเบาหวานให้หายชะงัดนักแล ฯ
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๑๒
ท่านให้เอา ต้นหญ้าไทร ทั้ง๕ ต้นหญ้าปราบ ทั้ง๕ ( เอาทั้งต้นตลอดถึงราก ) อย่างละ ๑ กำมือ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้นำมาล้างให้สะอาด มัดเป็น ๓ เปลาะ ใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำยา ๑ ส่วน รับประทานต่างน้ำชา วันละ ๓ ครั้งๆละ ๑ ถ้วยชา ทุกวัน
สรรพคุณ รักษาโรคเบาหวานให้หายชะงัดนักแล ฯ
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๑๓
ท่านให้เอา ต้นชะพลู ทั้ง๕ ( เอาทั้งต้นตลอดถึงราก ) ๑ กำมือ นำมาล้างให้สะอาด พับเถาต้นชะพลูเป็น ๓ ทบ ใช้ตอกไม้ไผ่มัดเป็น ๓ เปลาะ ใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำยา ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทาน
สรรพคุณ แก้โรคเบหวานให้หายดีนักแล ฯ
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๑๔
ท่านให้เอา หัวข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวข้าวเย็นใต้ ๑ ดอกต้นลำไย ๑ ยาทั้ง ๓ อย่างนี้ เอาอย่างละเท่าๆกัน นำใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานต่างน้ำชา
สรรพคุณ แก้โรคเบาหวานให้หายดีนักแล ฯ
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๑๕
ท่านให้เอา รากมะพร้าว ๑ รากหมาก ๑ รากตาล ๑ รากมะละกอ ๑ เกษตรบัวหลวง ๑ สารส้ม ( สะตุ ) ๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้ เอาอย่างละเท่าๆกัน นำใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ แก้ว เวลา เช้า – เย็น ทุกวัน เมื่อครบ ๑๕ วัน ให้เปลี่ยนยาใหม่
สรรพคุณ ใช้รักษาโรคเบาหวานให้หายได้อย่างชะงัดนักแล ฯ
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๑๖
ท่านให้เอา ต้นตะกลับ ( เอาทั้งต้นตลอดถึงราก ) จำนวนมากน้อยตามแต่จะต้องการ นำมาล้างให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง นำมาคั่วไฟให้สุกเหลือง ใช้ชงกับน้ำร้อน รับประทานต่างน้ำชา
สรรพคุณ ช่วยลดน้ำตาลในเลือด หากน้ำตาลในเลือดลดลงจนปรกติแล้วต้องหยุดยานี้ทันที
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๑๗
ท่านให้เอา ใบต้นหูกวาง ( ตัดเอาก้านใบ และ ปลายใบออก ) ๑ กำมือ นำมาล้างให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานต่างน้ำชา เป็นประจำทุกวัน
สรรพคุณ ใช้รักษาโรคเบาหวาน ลดน้ำตาลในเลือด ได้อย่างชะงัดนักแล ฯ
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๑๘
ท่านให้เอา ไม้รวก ไม้สัก ( ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ เผาไฟให้ไหม้เป้นขี้เถ้า ) เอาอย่างละ ๑ ขีด ( ชั่งสากล ) ซังข้าวโพด ๗ ฝัก ( ย่างไฟให้สุกเหลือง ) ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ นำใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาหลังอาหาร วันละ ๓ มื้อ หรือจะรับประทานต่างน้ำชาก็ได้
สรรพคุณ แก้โรคเบาหวานให้หายขาด ได้ผลดีชะงัดนักแล ฯ
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๑๙
ท่านให้เอา ต้นเหงือกปลาหมอ ทั้ง๕ หนัก ๖ บาท ทองพันชั่ง ทั้ง๕ หนัก ๖ บาท หญ้าร้อยรู หนัก ๖ บาท ข้าวเย็นเหนือ หนัก ๓ บาท ข้าวเย็นใต้ หนัก ๓ บาท นำยาทั้งหมดตากแดดให้แห้ง ใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ใช้น้ำยารับประทานวันละ ๓ – ๔ ครั้ง ทุกวัน ต้มกินให้ได้ครบ ๖ หม้อ
สรรพคุณ แก้โรคเบาหวานให้หายได้ผลดีนักแล ฯ
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๒๐
ท่านให้เอา ข้าวเย็น ทั้ง๒ อย่างละ ๑ เถาวัลย์เปรียง ๑ บานไม่รู้โรย ๑ เง่าสับปะรด ๑ หัวเอื้อง ๑ รากมะละกอตัวผู้ ๑ หน่ออ้อ ( ต้นอ้อ ) ๑ หญ้าชันกาด ๑ หัวส้มกุ้ง ๑ สารส้ม ๑ กำมะถันเหลือง ( ป่น ) ๑ แก่นปรู ๑ แก่นประดู่ ๑ แก่นมะหาด ๑ แก่นสนเทศ ๑ แสม ทั้ง๒ อย่างละ ๑ เปลือกอ้อยช้าง ๑ ยาทั้งหมดนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน ใส่หม้อดินต้มกับน้ำ รับประทานวันละ ๓ – ๔ ครั้งๆละ ๑ แก้ว
สรรพคุณ ใช้รักษาโรคเบาหวานให้หายชะงัดนักแล ฯ ถ้าเป็นมาหลายปีให้ต้มรับประทานสัก ๔ – ๕ หม้อ ถ้าเป็นไม่นานนักให้ต้มรับประทานสัก ๑ – ๒ หม้อ เห็นผลกันมาแล้วแล ฯ
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๒๑
ต้นหญ้าใต้ใบ เง่าตำลึง ต้มรวมกันดื่ม จนกระทั่งตรวจแล้วน้ำตาลเป็นปกติ
สรรพคุณ แก้โรคเบาหวานให้หายได้ผลดีนักแล ฯ
ยาแก้โรคเบาหวาน ตำรับที่ ๒๒
ใช้ใบอินทนิลน้ำต้มกินทุกวัน
สรรพคุณ แก้โรคเบาหวานให้หายได้ผลดีนักแล ฯ

SHARE NOW

Facebook Comments