สรรพคุณหญ้าลิ้นงู

สรรพคุณหญ้าลิ้นงู

สรรพคุณหญ้าลิ้นงู

สรรพคุณหญ้าลิ้นงู
ทุกส่วนของหญ้าลิ้นงูนำมาต้มดื่ม
– หญ้าลิ้นงูจัดอยู่ในตำราแพทย์แผนไทยโบราณสำหรับรักษามะเร็ง ที่ใช้ร่วมกับสมุนไพรชนิด อาทิ ต้นไฟเดือนห้า, หญ้าปีกไก่ดำ, เหง้าข้าวเย็นเหนือ, พุทธรักษา และต้นลิ้นงูเห่า
– ต้านเซลล์มะเร็ง และรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด อาทิ มะเร็งตับ และมะเร็งลำไส้
– สวนสมุนไพร วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม แนะนำในตำรับยาว่า หญ้าลิ้นงูนำมาต้มร่วมกับหญ้าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว ก่อนนำน้ำต้มมาดื่มสำหรับรักษาโรคมะเร็งหรือเนื้องอกต่างๆ
– แก้ลำไส้อักเสบ
– แก้ไข้มาลาเรีย
– ช่วยลดไข้
– แก้ฝีต่างๆ
– แก้อาการท้องเสีย
– ช่วยย่อยอาหาร
– ช่วยเจริญอาหาร
– ช่วยบำรุงร่างกาย และอวัยวะภายใน
– แก้ท้องผูก ท้องอืด
– ช่วยขับพยาธิ
– แก้ต่อมทอมซิลอักเสบ
– รักษาหลอมลมอักเสบ
หญ้าลิ้นงูนำมาต้มใช้สำหรับภายนอก
– รักษาแผลสด
– รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
เพิ่มเติมจาก : 1), 2)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) จันทร์ทิพย์ แซ่ตัน (2544) ได้ศึกษานำสารสกัดจากหญ้าลิ้นงู และสมุนไพรชนิดอื่น มาทำการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง พบว่า สารสกัดที่ได้สามารถเกิดความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งได้
ข้อเสียหญ้าลิ้นงู
หญ้าลิ้นงูนอกจากจะพบในที่รกร้างหรือตามบ้านเรือนแล้ว ยังสามารถพบได้ในแปลงผักทั่วไป จึงจัดได้ว่าเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งในแปลงผัก ซึ่งเกษตรกรจะต้องคอยถอนกำจัดออกเป็นประจำ แต่วัชพืชชนิดนี้มักมีรากไม่ลึกจึงถอนด้วยมือได้ง่าย
SHARE NOW

Facebook Comments