เช็คชื่อ 60 ‘อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ

เช็คชื่อ 60 ‘อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ’

เช็คชื่อ 60 ‘อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ’ เปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว

🌳เช็คชื่อ 60 ‘อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ’🍀
🔥เปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว🔥
ยังปิดอีก 95 แห่ง ข้อมูล 30 ส.ค.64
📌ภาคอีสาน
1.ภูแลนคา
2.ไทรทอง
3.ภูเรือ
4.ตาดโตน
5.ภูพาน
6.ภูผายล
7.ป่าหินงาม
8.ภูผาเหล็ก
9.ผาแต้ม
10.เขาใหญ่
11.ภูเวียง
12.ภูสวนทราย
13.น้ำพอง
14.ภูลังกา
.
📌ภาคเหนือ
1.ดอยขุนตาล
2.ขุนน่าน
3.ถ้ำสะเกิน
4.นันทบุรี
5.แม่วะ
6.คลองลาน
7.แม่ปิม
8.ดอยภูคา
9.ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ
10.ขุนแจ
11.คลองวังเจ้า
12.ดอยสุเทพ-ปุย
13.แม่วงก์
.
📌ภาคตะวันตก
1.ทองผาภูมิ
2.แก่งกระจาน
3.เฉลิมรัตนโกสินทร์
4.เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
5.ไทรโยค
.
📌ภาคตะวันออก
1.น้ำตกคลองแก้ว
2..เขาสิบห้าชั้น
3.น้ำตกพลิ้ว
4.เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
5.เขาคิชฌกูฏ
.
📌ภาคใต้
1.น้ำตกสี่ขีด
2.เขานัน
3.หมู่เกาะอ่างทอง
4.ธารโบกขรณี
5.สิรินาท
6.เขาหลัก-ลำรู่
7.ศรีพังงา
8.ทะเลบัน
9.อ่างพังงา
10.หมู่เกาะชุมพร
11.น้ำตกห้วยยาง
12.อ่าวสยาม
13.เขาสก
14.คลองพนม
15.หาดนพรัตน์ธารา -หมู่เกาะพีพี
16.หาดเจ้าไหม
17.ตะรุเตา
18.เขาพนมเบญจา
19.เขาลำปีฯ
20.หมู่เกาะลันตา
21.น้ำตกโยง
22.เขาหลวง
23.หมู่เกาะเภตรา
SHARE NOW

Facebook Comments