เทอร์ปีนที่มีค่าที่สุด ที่พบในกัญชา /กัญชง ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็ง

เทอร์ปีนที่มีค่าที่สุด ที่พบในกัญชา /กัญชง ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็ง

เทอร์ปีนที่มีค่าที่สุด ที่พบในกัญชา /กัญชง ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็ง

เทอร์ปีนที่มีค่าที่สุด ที่พบในกัญชา /กัญชง ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็ง

BCP และ BCPO คู่หูตัวใหม่ในกัญชา ที่ทำให้มะเร็งขยาด
β-­caryophyllene­ และ β-caryophyllene­ oxide หรือ ตัวย่อว่า BCP และ BCPO ตามลำดับ จัดเป็นสารในกลุ่มเทอร์ปีน ที่มีอยู่ในกัญชา
และจัดว่า เป็นสารไฟโตแคนนาบินอยด์ เช่นกัน เนื่องจากสารมารถจับกับตัวรับ CB2 ได้ แต่ไม่จับกับ CB1
ปัจจุบันเราค้นพบว่า สาร BCP และ BCPO มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆ รวมทั้งสามารถลดการปวดทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังได้
ผลจากค้นพบนี้ จึงช่วยสนับสนุนหลักฐานที่ว่า การใช้สารสกัดจากกัญชาแบบรวม อาจให้ผลดีกว่า การใช้สารสกัดจากกัญชาที่เน้นสารใดสารหนึ่งโดยเฉพาะ ในคุณสมบัติที่เรียกว่า Entourage effect
สำหรับกลไกหลักของ BCP และ BCPO ในการยับยั้งการเกิดมะเร็งนั้นพบว่า ออกฤทธิ์ได้ 4 กลไกหลัก คือ
1. ทำให้เซลล์มะเร็งฝ่อตายไปเอง (Apoptosis)
2. ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็ง (Anti-proliferation)
3. ยับยั้งการแพร่กระจาย (Metastasis)
4. ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดของเซลล์มะเร็ง (Angiogenesis)
นอกจากนั้น เรายังพบว่า ถ้ามีการใช้ BCP หรือ BCPO ร่วมกับยาเคมีบำบัด จะทำให้ ความเข้มข้นของยาเคมีบำบัดในเซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้น มุมซ้ายบนของภาพประกอบ
หรือ สารเหล่านี้ไปนำยาเคมีบำบัดไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้มากขึ้น นั่นเอง
ซึ่งจากกลไกข้างต้นและภาพประกอบ จะเห็นว่า เป็นกลไกหลักที่สำคัญของมะเร็ง ที่ทั้งยาเคมีและสารสกัดจากกัญชา เข้าไปรุมยำ
ซึ่งถ้าสามารถยับยั้งหรือป้องกันกลไกเหล่านี้ได้ ก็จะมีโอกาสทำให้มะเร็งหายไป หรือไม่ก็จำกัดการสร้างความเสียหายให้กับร่างกาย นั่นเอง
หรือเข้าใจง่ายๆ คือ ถ้าควบคุมหรือกำจัดกลไกเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ เราก็จะมีหวัง ถ้าไม่หาย ก็จะคุมมะเร็งได้อยู่หมัด ไม่ทรมานจากโรคมะเร็งมากเกินไป
และด้วยคุณสมบัติการลดการปวด ทั้งยับยั้งที่ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย ซึ่งเป็นปัญหาของผู้ป่วยมะเร็ง จึงทำให้ผู้ป่วยไม่ทรมาณจากการปวด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
การพัฒนากัญชาที่มีองค์ประกอบของสารนี้ เพื่อนำมาใช้ จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อทั้งวงการเกษตร และ วงการแพทย์
SHARE NOW

Facebook Comments