โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

👴🏻🧑🏻‍🦳โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
(ด้วยน้ำมันกัญชาตำรับหมอเดชา)
.
.
📌เปิดทำการทุกวันจันทร์และวันอังคาร
ที่วัดสระแก้วศรีสรรเพชญ อ.เมือง ต.สระแก้ว จ.สุพรรณบุรี
.
.
SHARE NOW

Facebook Comments