น่ารู้จากแพทย์และเภสัชกร

รวบรวม เรื่องราวน่ารู้จากแพทย์ และ เภสัชกรคนดัง ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี แนะนำเกี่ยวกับทานอาหารเสริม สมุนไพร เพื่อรักษาโรค ไว้อย่างมีคุณภาพ

ถ้าจะทำสูตรยาดูแลผู้ป่วยมะเร็ง แบบพึ่งพาตนเอง และมีงานวิจัยทำการศึกษาประกอบ

ถ้าจะทำสูตรยาดูแลผู้ป่วยมะเร็ง แบบพึ่งพาตนเอง และมีงานวิจัยทำการศึกษาประกอบ

ถ้าจะทำสูตรยาดูแลผู้ป่วยมะเร็ง แบบพึ่งพาตนเอง และมีงานวิจัยทำการศึกษาประกอบ

ถ้าจะทำสูตรยาดูแลผู้ป่วยมะเร็ง แบบพึ่งพาตนเอง และมีงานวิจัยทำการศึกษาประกอบ สามารถอธิบายได้แบบวิทยาศาสตร์

(more…)

5 เหตุผลที่คนทั่วโลกหันมาใช้สมุนไพร เป็นที่พึ่งในการดูแลสุขภาพมากขึ้น

5 เหตุผลที่คนทั่วโลกหันมาใช้สมุนไพร เป็นที่พึ่งในการดูแลสุขภาพมากขึ้น

5 เหตุผลที่คนทั่วโลกหันมาใช้สมุนไพร เป็นที่พึ่งในการดูแลสุขภาพมากขึ้น

(more…)