สาระความรู้ทั่วไป

พิษจากดื่มน้ำเย็น

น้ำเย็น ภัยร้ายสร้างโรค จริงหรือ?

น้ำเย็น ภัยร้ายสร้างโรค จริงหรือ?
ไม่จริง การดื่มน้ำเย็น ไม่ทําให้เป็นมะเร็ง ไม่ทําให้หัวใจวาย ไม่ทําให้ไขมันพอกตับ
การดื่มน้ำเย็นทำให้ชื่นใจ

(more…)

ผลการวัดจำนวนก้าวและผลการออกกำลังกายของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี


🌸ผลการวัดจำนวนก้าว และผลการออกกำลังกายของผู้สูงอายุที่มีอายุ มากกว่า 65 ปี เป็นเวลา 10 ปี🔰🔰

🌸ผลการวัดจำนวนก้าว
และผลการออกกำลังกายของผู้สูงอายุที่มีอายุ
มากกว่า 65 ปี
เป็นเวลา 10 ปี🔰🔰

(more…)