สาระความรู้ทั่วไป

รู้ทันโรค | โรคหัวใจและหลอดเลือด

รู้ทันโรค | โรคหัวใจและหลอดเลือด

รู้ทันโรค | โรคหัวใจและหลอดเลือด

รู้ทันโรค | โรคหัวใจและหลอดเลือด❤️

โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) เป็นโรคเรื้อรังที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ภาวะผนังหลอดเลือดแดงแข็งตัว (atherosclerosis) เป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด รวมถึงโรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์/อัมพาต (stroke) การที่ผนังหลอดเลือดเกิดการแข็งตัวได้ เป็นเพราะมีการอักเสบของเซลล์บุผนังชั้นในของหลอดเลือด (Endothelial injury) จากการที่หลอดเลือดได้รับความเสียหาย

(more…)

รู้จัก “บัวหิมะ” สรรพคุณครบด้าน สมุนไพรหากินยาก รสหวาน อร่อย

รู้จัก "บัวหิมะ" สรรพคุณครบด้าน สมุนไพรหากินยาก รสหวาน อร่อย

รู้จัก “บัวหิมะ” สรรพคุณครบด้าน สมุนไพรหากินยาก รสหวาน อร่อย

รู้จัก “บัวหิมะ” สรรพคุณครบด้าน สมุนไพรหากินยาก รสหวาน อร่อย

 

บัวหิมะ (ภาษาอังกฤษ : Yacon) พืชสมุนไพรสารพัดประโยชน์จากแดนมังกร มีสรรพคุณหลายด้าน นิยมนำมากินสด หรือแปรรูปเป็นอาหาร ยารักษา รวมถึงสกัดเป็นครีมบัวหิมะ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน (more…)

พิษจากดื่มน้ำเย็น

น้ำเย็น ภัยร้ายสร้างโรค จริงหรือ?

น้ำเย็น ภัยร้ายสร้างโรค จริงหรือ?
ไม่จริง การดื่มน้ำเย็น ไม่ทําให้เป็นมะเร็ง ไม่ทําให้หัวใจวาย ไม่ทําให้ไขมันพอกตับ
การดื่มน้ำเย็นทำให้ชื่นใจ

(more…)