กัญชา กัญชง กับ คุณสมบัติบำรุงสมอง

กัญชา กัญชง กับ คุณสมบัติบำรุงสมอง

กัญชา กัญชง กับ คุณสมบัติบำรุงสมอง

กัญชา กัญชง กับ คุณสมบัติบำรุงสมอง

ในอดีตเรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่า สูบกัญชาแล้วสมองเสื่อม แต่ในปัจจุบัน การค้นพบทางการศึกษาวิจัย ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องคิดใหม่ เพราะว่า

การค้นพบระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ในสมอง ทำให้มีการค้นพบบทบาทของระบบนี้ในสมองอย่างมากมาย และเนื่องจากระบบนี้มันควบคุมแทบจะทุกส่วนของสมอง ตั้งแต่สมองส่วนหน้า ส่วนข้าง ส่วนท้าย แกนสมอง เป็นต้น

จึงทำให้ระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์มีบทบาทอย่างมากในทางการแพทย์ และเริ่มนำมาประยุกต์ใช้ หรือ ขยายขอบเขตการทำการศึกษาวิจัย เช่น ศึกษาวิจัยการฟื้นฟูเซลล์สมอง หลังจากผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุทำให้เซลล์สมองกระทบกระเทือน หรือ ในผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ แตก ตัน เป็นต้น

จากภาพประกอบ เราจะเห็นว่า การกระตุ้นที่ตัวรับ CB1 หรือ CB2 ที่อยู่ในสมอง สามารถทำให้สมองได้รับการปกป้องจากอันตรายที่เกิดขึ้นในเซลล์สมองได้ เช่น

ช่วยลดการอักเสบในสมอง

ช่วยลดการหลั่งสารที่ก่อให้เกิดอักเสบในสมอง

ช่วยลดสารอนุมูลอิสระในสมอง

ช่วยให้เซลล์สมองมีการฟื้นตัว

นอกจากนั้น ยังพบว่า การทำงานของระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ ยังช่วยปรับการทำงานของสารสื่อประสาทที่สำคัญๆในสมองด้วย เช่น สารสื่อประสาทโดปามีน สารสื่อประสาทกาบา (gamma-aminobutyric acid) และสารสื่อประสาทกลูตาเมต เป็นต้น

ซึ่งสารสื่อประสาทเหล่านี้เกี่ยวข้องทั้งโรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน และโรคลมชัก เป็นต้น

ดังนั้น สารไฟโตแคนนาบินอยด์ กับ การทำลายสมอง อาจต้องดูเป็นกรณีไป แต่สำหรับงานวิจัยที่ศึกษา มักพบว่า ในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ การใช้สารไฟโตแคนนาบินอยด์ อาจทำให้เกิดประโยชน์ต่อเซลล์สมองได้ และนำไปสู่การใช้ดูแลรักษาโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในสมองได้

และตามข้อมูลที่ผมมี สาร CBD หรือ สูตร CBD เด่น มี สาร THC น้อย น่าจะได้ประโยชน์ และเหมาะสมกับผู้สูงอายุครับ

More Science Less Marketing

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

อ้างอิงบางส่วนจาก

The emerging functions of endocannabinoid signaling during CNS development. Trends Pharmacol Sci. 2007;28:83–92.

Formation and inactivation of endogenous cannabinoid anandamide in central neurons. Nature. 1994;372:686–91.

Signal transduction of the CB1 cannabinoid receptor.
J Mol Endocrinol. 2010;44:75–85.

Involvement of cannabinoid receptors in the regulation of neurotransmitter release in the rodent striatum: a combined immunochemical and pharmacological analysis. J Neurosci. 2005;25:2874–84.

SHARE NOW

Facebook Comments