ค้นพบตัวรับใหม่ของสาร CBD ที่มีดีตรงที่ช่วยผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และมะเร็งในระยะกระจาย

ค้นพบตัวรับใหม่ของสาร CBD ที่มีดีตรงที่ช่วยผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และมะเร็งในระยะกระจาย

ค้นพบตัวรับใหม่ของสาร CBD ที่มีดีตรงที่ช่วยผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และมะเร็งในระยะกระจาย

ค้นพบตัวรับใหม่ของสาร CBD ที่มีดีตรงที่ช่วยผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และมะเร็งในระยะกระจาย

สาร CBD เป็นสารที่มีการค้นพบทั้งในกัญชาและกัญชง จัดเป็นสารไฟโตแคนนาบินอยด์ที่มีการศึกษาวิจัยและนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มากขึ้น รวมทั้งในผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งที่ใช้ภายนอกและในรูปแบบรับประทานเข้าไป

เนื่องจากสาร CBD ไม่ทำให้รู้สึกเมาแบบสาร THC จึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางทั้งในรูปแบบอาหารและยา เป็นต้น

ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า สาร CBD ออกฤทธิ์ผ่านตัวรับ CB1 หรือ CB2 หรือแม้กระทั่ง ตัวรับ GPR55 ซึ่งตัวรับทั้งหมดล้วนมีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกัน

แต่ในปัจจุบันพบว่า สาร CBD สามารถออกฤทธิ์ผ่านตัวรับในตระกูลเดียวกับตัวรับทั้งหมดที่ผ่านมา นั่นก็คือ

ตัวรับ GPR3

ตัวรับ GPR6 และ

ตัวรับ GPR12

ซึ่งผลของการออกฤทธิ์ของสาร CBD ผ่านตัวรับเหล่านี้ พบว่า

1. มีประโยชน์ในกลุ่มผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

2. มีประโยชน์ในกลุ่มผู้ป่วยความจำเสื่อมแบบอัลไซเมอร์

และ 3. มีประโยชน์ในการยับยั้งยั้งมะเร็งในระยะแพร่กระจาย

ผลลัพธ์ทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา ทำให้สาร CBD ได้รับความสนใจมากขึ้นในการพัฒนาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะนำมาใช้ในกลุ่มคนที่มีปัญหาของโรคดังกล่าว ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 100 ล้านคนทั่วโลก

และสำหรับประเทศไทยเอง ก็หลักล้านคน และจะมีจำนวนมากขึ้น ทั้งในไทยเอง และต่างประเทศ เพราะดรคดังกล่าว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นั่นเอง

สำหรับประเทศไทย สาร CBD สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับสมุนไพรอื่นๆของไทยได้ เพื่อสร้างทั้งคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ดังนั้น การค้นพบตัวรับ GPR3 ตัวรับ GPR6 และตัวรับ GPR6 ที่สาร CBD ไปออกฤทธิ์ จึงเป็นการค้นพบถึงสรรพคุณของสารไฟโตแคนนาบินอยด์ที่จะมีการนำมาใช้มากยิ่งขึ้น และมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ยิ่งศึกษา ยิ่งพบความมหัศจรรยืของกัญชา และ กัญชง

More Science Less Marketing

ภก.พงษ์ศักดิื สง่าศรี

SHARE NOW

Facebook Comments