จักรวาลกำลังจัดระเบียบโลกใหม่ โลกจะไม่มีวันใช้ชีวิตในแบบเดิมได้อีก.?

ิจักรวาลกำลังจัดระเบียบโลกใหม่ โลกจะไม่มีวันใช้ชีวิตในแบบเดิมได้อีก.?

ิจักรวาลกำลังจัดระเบียบโลกใหม่ โลกจะไม่มีวันใช้ชีวิตในแบบเดิมได้อีก.?

ิจักรวาลกำลังจัดระเบียบโลกใหม่ โลกจะไม่มีวันใช้ชีวิตในแบบเดิมได้อีก.?.

อาจารย์ใหญ่ชื่อโควิด เริ่มเปิดหลักสูตรทำการสอนชาวโลกเมื่อปี 2019
เขาสอนให้รู้อะไรบ้าง..

๑ สอนให้รู้จักอยู่อย่างสงบ รู้จักอยู่กับตัวเอง

๒ สอนให้เป็นคนสะอาด ไม่มักง่าย

๓ สอนให้อยู่บ้าน ไม่เที่ยวกลางคืน ไม่เล่นการพนัน ไม่ติดวงเหล้า

๔ สอนว่าอย่าโกหก ไปไหนมา อยู่กับใครบ้าง ทำอะไรกัน ต้องบอกให้หมด

๕ สอนให้ออกกำลังกายเป็นประจำ

๖ สอนว่า ปอด เป็นอวัยวะสำคัญ ถ้าปอดพัง อวัยวะอื่นก็อยู่ไม่ได้

๗ อย่าสูบบุหรี่ อย่าเสพยาเสพติด

๘ สอนให้รักษาสิ่งแวดล้อม ถ้าโลกสกปรก เชื้อโรคจะรุนแรงขึ้น มนุษย์จะอยู่ไม่ได้

๙ มนุษย์ชอบอยู่ด้วยกันใกล้ชิด ชอบสัมผัสกันทางกาย โควิดสอนว่าการทำเช่นนั้นอันตราย ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไม่สะอาด

๑๐ โควิดดึงสิ่งสำคัญออกจากชีวิตมนุษย์ นั่นคือ การอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีระเบียบ และ การกินอยู่หลับนอนกันอย่างมั่วสุม

๑๑ สอนให้คนหัดหาความรู้และข้อมูล

๑๒ สอนมนุษย์ว่า ไวรัส คืออะไร

๑๓ สอนว่าถ้าอยากชนะ ต้องกล้าเสี่ยง

๑๔ โควิดแยกคนมีสมองออกจากคนที่มีแต่อารมณ์

๑๕ คนมีสมอง คนรู้จักคิด จะใจเย็น สงบ รอบคอบ มีโอกาสรอดมากกว่า

๑๖ สอนให้ใช้เงินอย่างประหยัด ทำกับข้าวเอง ทานอาหารคนเดียว มีความสุข

๑๗ สอนให้มีสติ ไม่เสียสติไปด่าคนอื่น โทษคนอื่นทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของตัวเอง

๑๘ แยกคนโง่ออกจากคนฉลาดอย่างเห็นได้ชัด

๑๙ คนมีสติจะใช้ชีวิตรอบคอบ อย่างรับผิดชอบตัวเอง โดยรับความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือจากรัฐบาลตามสมควรได้รับ

๒๐ สอนว่า คนเราต้องพึ่งตัวเองก่อน โดยเฉพาะเรื่องการเจ็บป่วย ใครจะป่วยหรือไม่ป่วย ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของตนเป็นหลัก

๒๑ โควิดทำให้คนที่ใช้แต่อารมณ์และไม่รู้จักตั้งสติ มีพฤติกรรมเสียสติ อิจฉา โกรธขึ้ง อาละวาด ตัดสินใจผิด และโทษผู้อื่น

๒๒ โควิดทำให้คนยากจนลง ใครที่สร้างแพ(ทิพย์)ของตัวเองไว้นานแล้ว จะลอยตัวอยู่ได้ในสายน้ำที่โหดร้ายนี้

๒๓ สอนว่าสุขอนามัยสำคัญที่สุด ก่อนจะมีอย่างอื่น ต้องมีสุขภาพดีก่อน

๒๔ สอนว่าอย่าเป็นหนี้ อย่าบ้าผ่อนสิ่งของฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็น อย่าผ่อนรถหรูเกินฐานะ อย่าซื้อบ้านหลังใหญ่แล้วเป็นหนี้มากเกินตัว

๒๕ สอนว่าอย่าสร้างภาพ อย่ามโน จงอยู่กับความจริง จงภูมิใจและรักตัวเองอย่างที่เป็นจริง

๒๖ สอนว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรไม่สำคัญ สำคัญที่ตัวเราและคนที่เรารักต้องไม่ตายจากไวรัสตัวนี้

๒๗ สอนว่ามนุษย์ไม่ควรไปสถานที่อโคจร

๒๘ สอนว่าอาชีพคนกลางคืน อาชีพสร้างความบันเทิง อาชีพสีเทา อาชีพที่ใช้เพศเป็นจุดขาย เป็นอาชีพที่อ่อนไหว ไม่สะอาดและไม่มั่นคงอีกต่อไป

๒๙ สอนว่ามนุษย์ไม่ควรผิดศีล๕

๓๐ สอนให้อดทน ให้ทำดี ทำหน้าที่

๓๑ สอนให้รู้จักมีความสุขง่าย ไม่ต้องใช้ยา ไม่ต้องใช้สารกระตุ้น ไม่ต้องจ้างใครมาสร้างความสุขให้

๓๒ สอนให้รักครอบครัว

๓๓ สอนว่าถ้ารักใครให้รักษาระยะห่าง โดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าถ้าอยู่ใกล้กันแล้วอาจเป็นอันตรายแก่กันและกัน

๓๔ สอนให้มนุษย์เป็นคนสะอาดทั้งกายและใจ

๓๕ สอนว่าไม่มีใครรอดจากไวรัส

๓๖ สอนว่าใครจะรอดหรือไม่ ขึ้นกับภูมิคุ้มกันที่ตนมี ไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันทางร่างกาย หรือเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจ

๓๗ โควิดบอกว่าจำนวนมนุษย์บนโลกใบนี้มีมากเกินไปแล้ว ถ้าคนจะตายไปบ้างอาจเป็นผลดีกับการอยู่รอดของคนที่เหลือ

๓๘ สอนให้มนุษย์รู้ตัวว่าธรรมชาติมีอำนาจยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์เสมอ อย่าเข้าใจผิด

๓๙ ประเทศใดจัดการไม่ดี ประชากรไม่สามารถเข้าใจว่าควรทำตัวอย่างไรจึงไม่ติดเชื้อ จะเป็นประเทศที่มีปัญหามาก

๔๐ สอนว่าคนฉลาด คนอดทน คนขยัน คนรอบคอบ คนสงบ คนมีสติ จะมีโอกาสอยู่รอดจากการระบาดครั้งนี้มากที่สุด

ขออนุโมทนา
ที่มา Page:Kor.Nikar

ที่สำคัญ
โควิดสอนให้รู้ว่าเมื่อได้รู้เช่นนี้แล้วให้แชร์หรือบอกต่อ ๆ กันไปแล้วให้รู้บทจักเรียนนี้เมื่อรู้แล้วอย่าได้นิ่งเฉยจึงรีบนำไปปฏิบัติเพื่อจะได้รอดพ้นจากภัยพิบัติยุคโควิด19นี้ไปให้ได้
🙂

SHARE NOW

Facebook Comments