ตั้งพระพุทธรูปหันทิศใด ร่ำรวย-รุ่งเรือง

ตั้งพระพุทธรูปหันทิศใด ร่ำรวย-รุ่งเรือง

โต๊ะหมู่บูชา

ตั้งพระพุทธรูปหันทิศใด
ร่ำรวย-รุ่งเรือง


บางคนอาจจะไม่สนใจการตั้งพระพุทธรูปว่า…ต้องหันไปทิศโน้น ทิศนี้ เพราะว่าไม่มีความเชื่อใดๆ เกี่ยวกับทิศ แต่วันนี้กระผมมีเรื่องดีๆ เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆ มาบอกกล่าวเกี่ยวกับการตั้งพระพุทธรูป ซึ่งถ้าหันไปในทิศนี้แล้วท่านจะ “ร่ำรวย-รุ่งเรือง” (แล้วแต่ว่าใครจะเชื่อนะครับ”
          การตั้งพระพุทธรูปตำรับโบราณ เพื่อให้มีลาภมีผล มีความเจริญรุ่งเรือง โดยให้หลีกเลี่ยงทิศอัปมงคลดังนี้
          1.ตั้งพระพุทธรูปหันนพระพักตร์ไปทางทิศอีสาน หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่า “ทิศเศรษฐี” จะประกอบการค้าใดๆก็ร่ำรายเฟื่องฟู จะประกอบการงานใดๆก็ล้วนเจริญรุ่งเรือง
          2.ตั้งพระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางทิศบูรพาหรือทิศตะวันออก เรียกว่า “ทิศราชา” จะประกอบการงานใหญ่โตใดๆ ย่อมประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย
          3.ตั้งพระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางทิศอาคเนย์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ เรียกว่า “ทิศปฐม” จะปะกอบการงานใดๆ ไม่ค่อยดี ไม่ค่อยมีลาภผล ชีวิตตกต่ำ แต่พอมีกินมีใช้
          4.ตั้งพระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางทิศทักษิณหรือทิศใต้ เรียกว่าทิศ “จัณฑาล” จะประกอบการงานใดๆ ก็ยากลำบากกาย ผลประโยชน์ที่ได้ไม่คุ้มการลงทุนลงแรง
          5.ตั้งพระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางทิศหรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ เรียกว่า “ทิศวิปฏิสาร”จะประกอบการใดๆ ก็มักนำความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวและเพื่อนบ้านใกล้เคียง
          6.ตั้งพระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางทิศประจิมหรือทิศตะวันตก เรียกว่า”ทิศกาลกิณี” จะทำงานใดๆ ก็เกิดลังเลใจ ไม่เป็นมงคล ให้ระวังภัยร้ายแรงด้วยประการต่างๆ
          7.ตั้งพระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เรียกว่า “ทิศอุทธัจจะ” จะทำงานใดๆ ผลงานไม่เป็นที่แน่นอน เรรวนไม่ได้เรื่อง ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
          8.ตั้งพระพุทธรุปหันพระพักตร์ไปทางทิศอุดรหรือทิศเหนือ เรียกว่า “ทิศมัชฌิมาปฏิปทา” จะทำงานใดๆ ผลจากจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ไม่ดีไม่ชั่ว ไม่สูงไม่ต่ำ
          หลังจากอ่านคอลัมน์นี้แล้ว ท่านลองไปปรับเปลี่ยนทิศของพระพุทธรูปที่ท่านตั้งไว้แต่แรกเปลี่ยนไปตามนี้เผื่อบางทีความ “ร่ำรวย-รุ่งเรือง” จะมาเยือนโดยไม่รู้ตัว

SHARE NOW

Facebook Comments