ทำไมกัญชาจึงทำให้ผู้ป่วยกินข้าวได้มากขึ้น

ทำไมกัญชาจึงทำให้ผู้ป่วยกินข้าวได้มากขึ้น

ทำไมกัญชาจึงทำให้ผู้ป่วยกินข้าวได้มากขึ้น

โดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรัง หรือ มะเร็ง ที่เบื่ออาหาร

เพราะกัญชา กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่า Ghrelin ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ ควบคุมความรู้สึกหิวอาหาร
เมื่อ สาร THC กระตุ้นตัวรับ CB1 ทำให้ฮฮร์โมนตัวนี้หลั่งออกมามากขึ้น ทำให้กระตุ้นให้มีความอยากอาหารมากขึ้นนั่นเอง
นอกจากนั้น กัญชายังทำให้ผู้ป่วยที่เบื่ออาหารรู้สึกได้กลิ่นอาหารที่ดีมากขึ้นด้วย
กัญชาทำให้สมองและลำไส้ทำงานเข้าขากันมากขึ้น

กัญชาทำให้สมองและลำไส้ทำงานเข้าขากันมากขึ้น

เมื่อกัญชาทำให้สมองและลำไส้ทำงานเข้าขากันมากขึ้น
รู้หรือไม่ครับว่า ลำไส้ เป็นสมองที่สอง ของมนุษย์คนเรา
อะไรที่สมองมี ลำไส้มี สมองมีกลไกทำงานอย่างไร ลำไส้ก็มีการทำงานเช่นกัน และแน่นอน
สมองมีระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ ซึ่งลำไส้ รวมทั้งระบบทางเดินอาหาร ก็มีเช่นกัน มีครบเหมือนกัน ทั้งสาร AEA , 2-AG และตัวรับก็มีเหมือนกันทั้ง CB1 ,CB2 และตัวรับอื่นๆ
สมองในหัวมี ระบบประสาทส่วนกลาง ที่เรียกว่า Central Nervous System หรือ CNS
ส่วนสมองในลำไส้ก็มีระบบประสาท ที่เรียกว่า Enteric Nervous System หรือ ENS
ซึ่งระบบประสาททั้ง 2 ส่วนนี้ สื่อสารกันได้ พูดจาภาษาเดียวกัน ส่งต่อข้อมูลซึ่งกันและกันตลอดเวลา
กัญชาเข้าไปทำให้การสื่อสารหรือส่งสารระหว่างระบบประสาท 2 ระบบนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รายงานผลได้ไว เพื่อสั่งการป้องกันและรักษาโรคที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือ
จะให้เห็นภาพก็ กัญชา คือ ระบบอินเตอร์เนต 5 จี ของระบบประสาททั้ง 2 ส่วนนี้ ที่ทำให้การส่งข้อมูลได้อย่างไวและมีประสิทธิภาพนั่นละครับ
จากภาพประกอบ จะเห็นถึงความสัมพันธิ์ของลำไส้กับสมองที่มีการรายงานผลของเหตการณ์ที่เกิดขึ้นในร่างกายอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำการสั่งการและแก้ไข เพื่อทำให้โรคนั้นหาย หรือ จำกัดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในร่างกาย
ผ่านสารเอ็นโดแคนนาบินอยด์ ที่ร่างกายสร้างขึ้น รวมทั้งกัญชาที่นำเข้าไปในร่างกาย
กัญชา จึงคือ ระบบอินเตอร์เนตที่มีเครือข่ายที่ทรงพลังที่สุดในร่างกาย
และโดยส่วนตัวของผู้เขียน ที่ศึกษาระบบนี้ลึกลงเรื่อยๆ เห็นว่า ความซับซ้อนของระบบนี้ อาจเป็นต้นแบบระบบ BlockChain ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมานานกว่า 600 ล้านปีแล้ว
More Science Less Marketing
ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี
SHARE NOW

Facebook Comments