ทำไมผู้ชายวัยกลางคนขึ้นไป จึงควรใช้น้ำมันกัญชา

ทำไมผู้ชายวัยกลางคนขึ้นไป จึงควรใช้น้ำมันกัญชา

ทำไมผู้ชายวัยกลางคนขึ้นไป จึงควรใช้น้ำมันกัญชา

ทำไมผู้ชายวัยกลางคนขึ้นไป จึงควรใช้น้ำมันกัญชา

มีรายงานว่า เมื่อผู้ชายวัยกลางคนขึ้นไป จะเริ่มมีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ชายสูงวัย
ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่มักจะไม่แสดงอาการอะไร จะค่อยๆพัฒนาตัวเอง หรือเข้าใจง่ายๆ ก็คือ ซุ่มเงียบ จนแสดงตัวตนหรืออาการขึ้นมา ก็ต่อเมื่อ พวกมันได้กลายเป็นมะเร็งอย่างเต็มขึ้น และมักเจอระยะท้ายๆ หรือ ระยะ 3 หรือ 4 นั่นเอง
และอย่างที่ทราบกัน ไม่ว่ามะเร็งอะไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ระยะท้ายๆ ก็มัก จะสร้างความยุ่งยากในการรักษา หรือ ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษา ไม่ว่าด้วยวิธีการแบบไหน
นอกจากนั้น ก็ยังมีการค้นพบว่า ระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ ซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมการทำงานของทุกอวัยวะในร่างกาย ก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับ ต่อมลูกหมากด้วยเช่นกัน
ทั้งภาวะต่อมลูกหมากปกติ และต่อมลูกหมากผิดปกติ โดยเฉพาะ การเกิดเซลล์มะเร็งเกิดขึ้น
ซึ่งในกรณีของการเกิดเซลล์มะเร็งในต่อมลูกหมาก พบว่า มีความเกี่ยวข้องกับ สิ่งที่เรียกว่า ERK pathway และ AKT levels หรือ The serine/threonine protein kinase B ซึ่งผมเขียนรายละเอียดไว้ในหนังสือ 82 กระบวนท่า กัญชา กัญชง ฆ่ามะเร็ง
นอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับสารอื่นๆ ตามภาพประกอบ ที่ยกมาจากหนังสือ 82 กระบวนท่า กัญชา กัญชง ฆ่ามะเร็ง หน้าที่ 547
โดยพบว่า ก่อนที่จะมีการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก จะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับ AKT ซึ่งพบว่า สารนี้จะมากขึ้นในผู้ที่พบว่า เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก หรือเข้าใจอีกอย่างแบบง่ายๆ ก็คือ
สาร AKT เป็นสารที่มีการกระตุ้นให้เซลล์ต่อมลูกหมากที่ปกติ ค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงและกลายพันธุ์ไปในทางที่ทำให้เกิดเซลล์มะเร็งขึ้น ซึ่งก็ใช้เวลานาน อาจ 10 ปีขึ้นไป แต่เป็น 10 ปีที่โผล่มาแล้ว โอกาสจะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเลย นั่นเอง
ซึ่งในงานวิจัยพบว่า สารไฟโตแคนนาบินอยด์ โดยเฉพาะ สาร THC สามารถไปลดสาร AKT ได้ ซึ่งนั่นหมายความอย่างเข้าใจง่ายๆ ก็คือ
สาร THC ยับยั้งหรือชะลอการเกิดเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้ ทำให้เซลล์ที่เริ่มจะกลายร่างเป็นเซลลืมะเร็งฝ่อตายไปก่อน ก่อนที่จะเป็นเซลล์มะเร็งเต็มตัว นั่นเอง
ฉะนั้น การที่ผมกล่าวตามหัวข้อที่ตั้งไว้ จึงไม่ใช่เรื่องที่กล่าวเกินจริง
นอกจากนี้ ยังพบว่า ในเซลล์ต่อมลูกหมากที่เกิดเซลล์มะเร็งขึ้นมา มีการค้นพบว่า มีสารหรือเอนไซม์ ที่เรียกว่า caspase-3 และ Bcl-2 เข้ามาเกี่ยวข้องที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก
ซึ่งรายละเอียดผมเขียนไว้ในหนังสือ 82 กระบวนท่า กัญชา กัญชง ฆ่ามะเร็ง สั่งได้ครับ จะได้เข้าใจมากขึ้น และใช้กัญชาได้อย่างถูกต้องและมีความรู้
จากข้อมูลที่อัพเดตในหนังสือ และวิธีการใช้น้ำมันกัญชาอย่างถูกต้องที่ผมเขียนไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าว เพียงพอต่อการที่จะให้ผู้ชายทุกท่าน ได้มีโอกาสที่จะห่างไกลจากมะเร็งต่อมลูกหมากได้
แต่สำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้ว และเลือกใช้น้ำมันกัญชาเป็นอีกทางเลือกในการช่วยรักษา วิธีการใช้ก็ถูกเขียนไว้ในหนังสือแล้วครับ
แต่การใช้เพื่อป้องกัน และ การใช้เพื่อรักษา จะมีความแตกต่างกันตามหลักการในหนังสือที่เขียนไว้ครับ
สรุป น้ำมันกัญชา สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก ต้องเลือกเน้นสาร THC ด้วย ยิ่งถ้าป่วยแล้ว และการใช้ก็ใช้ตามหลัก Start Low and Go Slow และปรับแบบ Titrate Dose ขึ้นเรื่อยๆ ยกเว้น ถ้าหมดทางละ ไม่มีทางอื่นเลย การใช้ High dose (ขนาดสูงแต่แรก) ก็จำเป็น
และการใช้เพื่อป้องกันหรือชะลอ อ้างอิงตามกลไกที่งานวิจัยค้นพบ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะได้ประโยชน์ด้านมะเร็งแล้ว ยังได้ประโยชน์อื่นๆ ที่มีงานวิจัยยืนยันการใช้ในผู้สูงอายุ นั่นเอง

พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

SHARE NOW

Facebook Comments