พาสปอร์ตรถ

พาสปอร์ตรถ

พาสปอร์ตรถ

งดเเชร์มั่ว! “พาสปอร์รถยนต์” เล่มละ55บาท-สีม่วง ใช้ได้7ประเทศ ย้ำไม่จริง!
จากกรณีการเผยแพร่ข้อมูลว่า “พาสปอร์ตรถยนต์ (เล่มสีม่วง) สามารถใช้ได้ใน 7 ประเทศ” กรมการขนส่งทางบก ขอชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง ซึ่งพาสปอร์ตรถยนต์ สามารถใช้ได้เฉพาะใน ประเทศลาว ประเทศเดียวเท่านั้น

เป็นไปตามความตกลงร่วมกันระหว่าง ไทย-ลาว เพื่อให้สามารถนำรถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุกไปใช้ในประเทศลาวได้ ส่วนประเทศกัมพูชาได้มีความ ตกลงร่วมกันเฉพาะรถโดยสารและรถบรรทุกเท่านั้น ส่วนประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซียนยังไม่มีข้อตกลงร่วมกันในเรื่องนี้ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ การแชร์ข้อมูลดังกล่า คาดว่าเกิดจากความสับสนระหว่าง “ใบอนุญาตขับขี่” กับ “พาสปอร์ตรถ” เนื่องจากในอนุญาตขับขี่นั้นสามารถใช้ได้ใน 7 ประเทศจริงคือ ลาว เวียดนาม พม่า กัมพูชา มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยหากคนไทยจะไปขับรถในประเทศดังกล่าวก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทำใบขับขี่ของประเทศนั้นๆ

สำหรับการทำพาสปอร์ตรถยนต์ไปใช้ในประเทศลาวจะต้อง เสียค่าธรรมเนียม 55 บาท หลังจากนั้นจะต้องทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษแผ่นป้ายละ 100 บาท จำนวน 2 แผ่น โดยสามารถยื่นขอได้เฉพาะที่สำนักงานที่รถจดทะเบียนไว้เท่านั้น

โดยสามารถติดต่อขอหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศหรือพาสปอร์ตรถ ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ โดยแนบหลักฐาน ได้แก่ สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีที่เป็นรถนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง)

SHARE NOW

Facebook Comments