เชื้อไวรัสกินปอด Cytokine Storm

Cytokine Storm

Cytokine Storm

ทางรอดไม่ใช่แค่เรื่องการต้านไวรัส แต่เราต้องเตรียมต้านพายุไซโตไคน์ด้วย
พายุไซโตไคน์ หรือ Cytokine Storm คือ การที่ระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถจัดการผลของการติดเชื้อได้อย่างเหมาะสม เป็นผลให้ร่างกายหลั่งสารก่อให้เกิดการอักเสบออกมาอย่างมากมาย เหมือนกับ พายุที่พัดกะหน่ำ ซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวของอวัยวะ
เช่น การติดเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นที่ปอด แทนที่ระบบภูมิคุ้มกันจะจัดการเชื้อได้ แต่กลับกัน ทำให้เกิดการตอบสนองของระบบภุมิคุ้มที่ก่อให้เกิดพายุไซโตไคน์ขึ้นมา ทำให้ปอดถูกทำลายอย่างรวดเร็ว จนนำไปสู่การเสียชีวิตได้
ซึ่งการติดเชื้อไม่ว่าจะแบคทีเรีย ไวรัส ล้วนมีสิทธิ์ทำให้เกิดการก่อตัวของพายุลูกนี้ได้ ซึ่งในอดีตการติดเชื้อไวรัสของโรคซาร์ ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสของตระกูลเดียวกับโรคโควิด-19 ก็ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจาพายุลูกนี้มาแล้ว
ปัจจุบันมีงานวิจัยมากมายที่จะพยายามนำสารสกัดจากสมุนไพรตามธรรมชาติมาใช้ในการหยุดพายุลูกนี้ ซึ่งก็มีการค้นพบว่า สารเคอร์คิวมินในขมิ้นชัน สามารถยับยั้งการก่อกำเนิดหรือลดความรุนแรงของพายุไซโตไคน์นี้ลงได้
จากรูปภาพประกอบ จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นว่า เมื่อไรก็ตามที่พายุลูกนี้ก่อขึ้น แล้ว เราไม่สามารถหยุดหรือยับยั้งได้ ทุกอย่างก็ราบคาบ แบบที่เราเคยเห์นพายุทอร์นาโดพัดทำลายบ้านเรือนผู้คน นั่นละครับ
พายุไซโตไคน์ยังไม่เกิดขึ้นเฉพาะการติดเชื้อนะครับ โรเรื้อรังหลายๆอย่างก้สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ เช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น
สารเคอร์คิวมิน จึงเปรียบเสมือน อาวุธที่เอาไว้คอยยับยั้งการก่อพายุลูกนี้ ที่เราทุกคนมีได้ เพราะสามารถปลูกขมิ้นไว้กินเองได้ นั่นเอง
เคอร์คิวมินที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดูดซึมเข้าสู่เซลล์ร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ร่างกายได้ปะโยชน์อย่างเต็มที่กับขมิ้นที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย
ฉะนั้น สารเคอร์คิวมินในขมิ้นชัน จึงจะสามารถลดโอกาสการก่อตัวของพายุไซโตไคน์ได้ ช่วยลดโอกาสเกิดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น ถ้ามีการติดเชื้อต่างๆ รวมทั้งเชื้อไวรัสด้วยเช่นกัน
เชื้อไวรัสกินปอด จริงๆ มันคือ การเกิดพายุไซโตไคน์ หรือ Cytokine Storm ซึ่งก็คือ การที่ปอดหลั่งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบออกมามากเกินไปเมื่อเจอไวรัส จนนำไปสู่การทำลายเนื้อปอดของตัวเอง ทำให้ปอดเสียหายจนไม่อาจฟื้นกลับมาได้
ฉะนั้น การต้านไวรัสเพียงอย่างเดียวไม่น่าพอ ต้องต้านการเกิดพายุไซโตไคน์ จึงจะสามารถรักษาปอด รักษาชีวิตไว้ได้
อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

สมุนไพรพื้นฐานอย่างขมิ้นชัน สามารถหยุดหรือลดอันตรายต่อพายุนี้ได้ เพราะมีงานวิจัยพบว่า สารเคอร์คิวมินยับยั้งการเกิดพายุไซโตไคน์ได้
แต่ถ้าอยากสนับสนุนขมิ้นชันที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะธรรมชาติของขมิ้นจึงดูดซึมไม่ดี
CURCAN

CURCAN

สนใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่พัฒนาสุตรตำรับโดยมูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สามารถสั่งซื้อ ขมิ้นชันที่ได้รับอนุสิทธิบัติที่มีประสิทธิภาพในการดูดซึมมากยิ่งขึ้น
รายได้หลังจากหักต้นทุน มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งครับ ร่วมด้วยช่วยกันครับ
ขมิ้น ชื่ออาจจะบ้านๆ วันนี้เรารู้แล้วว่า ประโยชน์ของมันมากมายเกินกว่าจะเชิดหน้าใส่อีกต่อไปครับ ต้องรอด ต้องรักษาปอดไว้ ด้วยขมิ้นครับ
More Science Less Marketing
ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี
COVID-19

COVID-19

SHARE NOW

Facebook Comments